Horizontaal Toezicht zorgt in Meander voor betere registratie en controle van zorgdeclaraties

Dietrich van Gorsel nam op 23 mei jl. namens de Raad van Bestuur de vlag van Horizontaal Toezicht Zorg in ontvangst. Een feestelijk moment dat de afronding van het project symboliseert waarin is gewerkt aan een goede registratie en controle van zorgdeclaraties in Meander. Een goede registratie zorgt er voor dat er achteraf minder correcties nodig zijn en dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat de zorg die zij ontvangen juist geregistreerd is en gedeclareerd wordt.

De afgelopen tijd hebben medewerkers van Meander samen met zorgverzekeraar a.s.r. hard gewerkt om dit resultaat te behalen. Dietrich van Gorsel: “Meander is ook op dit gebied een volwassen, professionele organisatie. Niet alleen door alle controles die we doen, maar ook doordat werkinstructies gevolgd worden, we feedback geven en ontvangen en zo leren van fouten en van elkaar en ons werk verbeteren. Door de geleverde zorg goed te registeren en te declareren, hebben patiënten eerder inzicht in hun zorgkosten en de status van hun eigen risico. Kortom, een grote verbetering voor alle partijen; ziekenhuis, verzekeraars en patiënten.”