HT Forensische Zorg treedt toe tot landelijke overlegstructuur

De forensische zorgsector wordt toegevoegd aan de landelijke overlegstructuur Horizontaal Toezicht Zorg. Op 2 november is dat tijdens de kennisdag Horizontaal Toezicht feestelijk gemarkeerd door de overhandiging van ‘de vlag’ aan Edo de Vries, Algemeen Directeur bij de Pompestichting en Wouter Boogaard, Divisiedirecteur Forensische Zorg bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De vlag werd uitgereikt door Marco Verheul, bestuurder bij Dimence, die naast de uitreiking ook de forensische HT-vlag in ontvangst nam namens Transfore, onderdeel van Dimence. Namens de Oostvaarderkliniek nam Wouter de vlag in ontvangst.

Met Horizontaal Toezicht (HT) komen zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk tot een samenwerkingsmodel op basis van vertrouwen, waarmee op een transparante, efficiënte en effectieve wijze verantwoording wordt afgelegd over de zorguitgaven. De opeenstapeling van controles achteraf verdwijnt, het toezicht verbetert en het inzicht in zorgprocessen vergroot.

Bij ziekenhuizen en ggz-aanbieders is de invoering van Horizontaal Toezicht al goed op gang. Vanaf het voorjaar 2020 is ook DJI samen met de aanbieders van forensische zorg gestart met Horizontaal Toezicht. Inmiddels zijn 3 aanbieders over op HT, 10 aanbieders zijn onderweg. DJI is met meerdere aanbieders in gesprek over de mogelijkheden te starten met Horizontaal Toezicht.

De implementatie van Horizontaal Toezicht in de forensische zorg is sinds 2020 ontwikkeld en afgestemd door een werkgroep en een bestuurlijke commissie waarin aanbieders, DJI en accountants deelnemen. Daarbij is voor wat betreft de aanpak en de instrumenten zoveel mogelijk aangesloten bij de ggz-aanpak. Het streven is dat in 2025 80% van de omzet in de forensische zorg door middel van Horizontaal Toezicht wordt verantwoord. Nu sluit de forensische zorg dus ook aan bij de rest van de zorg. En dat is goed nieuws.

Voor instellingen die forensische zorg en ggz-zorg bieden betekent het ontschotting en harmonisatie in de aanpak en instrumentarium voor Horizontaal Toezicht. Ook kunnen landelijk de krachten worden gebundeld, en kan gebruik worden gemaakt van ieders expertise en ervaring. DJI zet zich met de toetreding nadrukkelijk in voor de doorontwikkeling van Horizontaal Toezicht in brede zin en benadrukt hiermee nogmaals de meerwaarde van Horizontaal Toezicht voor de forensische zorg. Samen kunnen we er in de verdere doorontwikkeling aan werken om het werken binnen HT eenvoudiger en beter te maken.

Aanbieders van forensische zorg die geïnteresseerd zijn in Horizontaal Toezicht en nog niet in gesprek zijn met DJI kunnen hun interesse kenbaar maken via controleenbeheersingforzo@dji.minjus.nl.

Bron: de Nederlandse ggz