IJsselland ziekenhuis stapt over op horizontaal toezicht

Het IJsselland Ziekenhuis is per 1 januari 2020 overgestapt op Horizontaal Toezicht. Dit betekent dat het IJsselland Ziekenhuis voortaan op basis van horizontaal toezicht verantwoording over de rechtmatigheid van haar geleverde zorg aflegt.

Samen met haar representerende zorgverzekeraar is hier hard aan gewerkt. Na een traject van ongeveer een jaar (wat een zeer korte doorlooptijd is voor dit soort trajecten) van intensieve afstemming, verbeteracties, ontwikkeling van een control framework  en een definitieve goedkeuring mag het IJsselland Ziekenhuis het predicaat ‘Horizontaal Toezicht Correct registreren en declareren’ voeren.

Met horizontaal toezicht geeft het IJsselland Ziekenhuis vooraf aan de zorgverzekeraars inzicht in haar registratieprocessen, de risico’s die hierin zitten en de beheersmaatregelen die hiervoor ingevoerd zijn. Dus van reactief naar pro-actief!

Dit resultaat vormt de basis voor een gefundeerd vertrouwen bij de zorgverzekeraars. Het IJsselland is er trots op dat deze mijlpaal is bereikt en kijkt met een positieve blik naar de volgende stap die binnen HT gezet gaat worden.