Laurentius Ziekenhuis maakt Horizontaal Toezicht onderdeel van controle jaarrekening

Het Laurentius Ziekenhuis heeft als één van de koplopers samen met zorgverzekeraar CZ de stap gezet naar Horizontaal Toezicht. Op deze manier geven partijen gezamenlijk zekerheid over de zorgregistratie en facturatie bij het ziekenhuis. De controlelast is de afgelopen jaren voor zowel ziekenhuizen als zorgverzekeraars steeds zwaarder geworden. In plaats van tijdrovende controles achteraf, als de facturatie en betaling al achter de rug is, werken CZ en het Laurentius Ziekenhuis samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen te borgen. Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever.

Ondertekening convenant bij aanvang gezamenlijk traject Horizontaal Toezicht. Wim van der Meeren (CZ) en Michael Ehlen (Laurentius Ziekenhuis).

Daarnaast heeft het Laurentius Ziekenhuis vorig jaar als eerste ziekenhuis alle werkzaamheden voor de verklaring van Horizontaal Toezicht (type 1) gecombineerd met de werkzaamheden voor de controle van de jaarrekening. Door de werkzaamheden van Horizontaal Toezicht onderdeel te maken van de controle jaarrekening wordt nog een extra efficiëntie slag gemaakt.

Michael Ehlen, manager F&C Laurentius Ziekenhuis: “Het streven van Horizontaal Toezicht is om een gezonde balans te vinden tussen zorglevering en de registratie daaromheen. Een effectieve registratie komt ten goede aan de zorg voor de patiënt. Het optimaliseren van de registratie begint met een grote betrokkenheid van onze zorgprofessionals. Zij verzorgen samen met de collega’s van de zorgadministratie de juiste registratie aan de bron. Door de werkzaamheden van de accountant te combineren hebben we tegen een geringe meerprijs zekerheid over de juistheid van de facturatie.”

Martijn van Marle van zorgverzekeraar CZ vult aan: “We spreken liever van Horizontaal Samenwerken aangezien we gezamenlijk invulling geven aan de rechtmatigheidsvraag. We hebben gemerkt dat we door de samenwerking een veel beter beeld en inzicht krijgen van de dagelijkse praktijk in een ziekenhuis. Door gezamenlijk na te denken over rechtmatigheidsvragen en de interne beheersing samen te bespreken hebben we een efficiënte werkrelatie met elkaar gekregen. De verzekerde is gebaat bij deze samenwerking, doordat er nu in één keer juist wordt gefactureerd voorkomen we correcties achteraf.”

De komende periode gaat het Laurentius Ziekenhuis door op de ingezette weg en worden processen zo aangepast dat er continu verbetering plaatsvindt op gesignaleerde risico’s. Aan het einde van het jaar wordt een type 2 verklaring gevraagd op de hoge risico’s. Uiteindelijk is het streven om in de toekomst de werkzaamheden van de accountant nog meer te laten samen vallen met Horizontaal Toezicht.