Leids Universitair Medisch Centrum over op Horizontaal Toezicht

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 over op horizontaal toezicht. Het LUMC en verzekeraar Zorg en Zekerheid nemen hiermee samen de verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van de zorguitgaven. Patiënten hebben hiermee sneller en beter inzicht in hun zorgkosten. Voor zowel het LUMC als Zorg en Zekerheid betekent het lagere werkdruk en kosten.

Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars die is gebaseerd op vertrouwen en transparantie. In plaats van controle van zorgdeclaraties achteraf door de verzekeraar controleert het LUMC zelf of de zorgdeclaraties juist zijn. Verder worden de declaraties afgestemd met één verzekeraar, Zorg en Zekerheid, namens alle andere verzekeraars.

Meer zekerheid

Het LUMC krijgt met deze nieuwe manier van samenwerken sneller zekerheid over de juistheid van declaraties en minder administratieve lasten. Zorgverzekeraars kunnen de verzekerden die zorg hebben gehad in het LUMC sneller inzicht geven in hun zorgnota’s en het verbruik van het eigen risico.

Kim Smit, lid Raad van Bestuur: ‘Er staat nu een goede basis met een correcte registratie. Horizontaal toezicht geeft ons inzicht in de belangrijkste risico’s op onjuiste declaraties. We gaan op basis van dat inzicht onze registratieprocessen verder verbeteren met als centraal principe ‘first time right’; het registreren van zorg door de zorgverlener bij voorkeur in een keer juist.’

Wederzijds vertrouwen

‘Zorg en Zekerheid stimuleert horizontaal toezicht en daarmee het vooraf met elkaar in gesprek gaan over mogelijke risico’s in de registratieprocessen’, zegt Henk Gerla, lid raad van bestuur Zorg en Zekerheid. ‘Met het aangaan van de dialoog en transparant zijn naar elkaar, werken we aan wederzijds vertrouwen’. Groot voordeel is dat beide partijen profiteren van meer snelheid en minder administratieve lasten. Uiteindelijk kan horizontaal toezicht ook bijdragen aan het nog nauwkeuriger vaststellen van de zorgpremies, omdat er sneller inzicht bestaat in de kosten voor de ziekenhuiszorg in Nederland.

Het LUMC is het zevende ziekenhuis in Nederland dat horizontaal toezicht heeft ingevoerd. Het LUMC en Zorg en Zekerheid zijn trots dat deze mijlpaal is bereikt. ‘We verwachten dat andere zorgaanbieders snel zullen volgen’, zegt Henk Gerla.