Martini Ziekenhuis over op Horizontaal Toezicht in 2019

Het Martini Ziekenhuis gaat met ingang van 1 januari 2019 over op Horizontaal Toezicht. Daarmee volgt het ziekenhuis de vijf pilot-ziekenhuizen op. Voorafgaand aan de overgang is een intensief samenwerkingstraject met Menzis doorlopen. De afspraken over Horizontaal Toezicht zijn bij het Martini Ziekenhuis geïntegreerd in de meerjarenafspraken. Grote voordelen zijn sneller en beter inzicht in de zorgkosten voor patiënten en minder werkdruk en minder kosten voor beide organisaties.

‘Het doel van Horizontaal Toezicht is dat we als ziekenhuis onze zorg op correcte wijze registreren en declareren,’ vertelt Peter Littooij, lid Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis. ‘Om dit te waarborgen zijn er in de voorbereidingsperiode diverse controles uitgevoerd en verbetermaatregelen voorgesteld. We signaleren nu bijzonderheden in de administratie in een vroeg stadium, waardoor we foutieve declaraties en herstelwerkzaamheden in een later stadium kunnen voorkomen. Doordat we hier transparant over rapporteren en continu samenwerken om te verbeteren is het onderling vertrouwen tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis de afgelopen jaren sterk gegroeid.  Er is sneller duidelijkheid over de zorgkosten en patiënten krijgen zo sneller en beter inzicht in de zorgkosten en kosten eigen risico die ze hebben gemaakt.

Het overgangstraject naar Horizontaal Toezicht van het Martini Ziekenhuis is in 2014 met Menzis gestart. ‘Zowel Martini als Menzis hebben een forse inspanning geleverd om dit te bereiken,’ vertelt Frank Janssen, vice-voorzitter Raad van Bestuur Menzis. ‘We zijn trots dat we deze mijlpaal nu hebben bereikt. Hiermee hebben we meer zekerheid gecreëerd over de juiste besteding van de zorguitgaven, zoals maatschappelijk ook van ons wordt verwacht. Daarnaast werkt het ook veel efficiënter, we verwachten dat andere zorgaanbieders dan ook snel zullen volgen.’

Littooij: ‘Nu we over zijn op Horizontaal Toezicht hoeven zorgverzekeraars minder controles achteraf uit te voeren op onze declaraties. Dit scheelt ook weer veel werk voor onze medisch specialisten en de afdeling Zorgadministratie. Er staat nu een goede basis met correcte registratie. Vanaf nu zullen we jaarlijks aantoonbaar zelf voldoende controles uitvoeren om juiste registraties en declaraties te blijven waarborgen en verbeteren.’