Medisch Spectrum Twente ontvangt vlag Horizontaal Toezicht Zorg

In één keer goed registreren en declareren, waardoor minder controle- en herstelwerk nodig is. Dat is de essentie van Horizontaal Toezicht. Met deze certificering toont MST aan zorgverzekeraars aan dat de controles op het declaratieproces goed en consistent zijn uitgevoerd.

Bestuurder Hans den Hollander is trots op het behaalde resultaat. Hij nam namens MST de vlag in ontvangst. De vlag symboliseert de definitieve overgang naar Horizontaal Toezicht Zorg, waarmee MST laat zien dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat de zorg rechtmatig geregistreerd en gedeclareerd wordt.

Samen met zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis is de afgelopen jaren door veel medewerkers van MST hard gewerkt om dit te kunnen realiseren. Het uitgangspunt is ‘first time right’, ofwel alle registraties juist, tijdig en volledig, om correctie achteraf tot een minimum te beperken. De verantwoording via Horizontaal Toezicht is een continu verbeterproces, in nauwe samenwerking met Menzis, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De uitreiking van de vlag is de formele kroon op het werk.

De uitreiking van de vlag gebeurde in een feestelijk online meeting met de branche-organisaties (ZN, NVZ, NFU en dNggz). Het overgangstraject van vele achterafcontroles naar Horizontaal Toezicht van MST is in 2017 met Menzis gestart. Zowel MST als Menzis hebben een forse inspanning geleverd om dit te bereiken. MST legt al vanaf januari 2020 verantwoording af over de rechtmatigheid van geleverde zorg op basis van Horizontaal Toezicht.

 

 

Bron: MST