Mijlpaal St. Anna Ziekenhuis: over op Horizontaal Toezicht

Het St. Anna Ziekenhuis is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 over op Horizontaal Toezicht en is hiermee een van de eerste regioziekenhuizen die dit heeft gerealiseerd. Het doel van Horizontaal Toezicht is het correct registreren en declareren en het gepast gebruik maken van zorg.

“Het is een belangrijke mijlpaal, omdat zorgverzekeraars hiermee aangeven dat zij vertrouwen hebben in registratie- en declaratieprocessen van ons ziekenhuis. Het ziekenhuis én de zorgverzekeraars willen dat elke declaratie in één keer goed is. We hebben onze processen en registratierisico’s volledig inzichtelijk gemaakt en geoptimaliseerd. Er is veel energie gestoken in ‘first time right’ registratie van de geleverde zorg door onze zorgprofessionals en de afdelingen die dit ondersteunen. Zo voorkomen we foute declaraties en correcties achteraf,” licht Marianne Acampo, lid raad van bestuur St. Anna Zorggroep, toe. “Met Horizontaal Toezicht is er meer zekerheid dat de zorguitgaven correct worden geregistreerd en gedeclareerd. We zijn daardoor nog beter in control.”

Solide basis van vertrouwen

De overgang op Horizontaal Toezicht is gerealiseerd door een intensieve samenwerking tussen het St. Anna Ziekenhuis en zorgverzekeraars VGZ en CZ. Met het ontvangen van het predicaat Horizontaal Toezicht toont het St. Anna Ziekenhuis aan dat de registratie- en declaratieprocessen adequaat en efficiënt ingericht zijn. Voor patiënten betekent dit dat ze sneller inzicht in het eigen risico krijgen.

 

Bron: St. Anna ziekenhuis