Nieuw Instapmodel en Control Framework beschikbaar

GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars zijn gestart met Horizontaal Toezicht in de GGZ. GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben daarvoor samen een landelijk raamwerk ontwikkeld. Het landelijk raamwerk Horizontaal Toezicht in de GGZ is gepubliceerd op de themasite www.horizontaaltoezichtggz.nl

Het landelijk Horizontaal Toezicht in de GGZ bestaat uit onder meer een Gezamenlijke Visie HT GGZ, een Implemementatieplan HT GGZ en een Afwegingskader HT GGZ. De twee producten waarmee Horizontaal Toezicht in de praktijk wordt uitgevoerd zijn generiek toepasbaar gemaakt voor de MSZ en de GGZ: het Instapmodel en het Control Framework. Van beide producten is nu een versie 3.0 beschikbaar. Deze nieuwe producten zijn ook te vinden op de website www.horizontaaltoezichtzorg.nl

Instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg (versie 3.0)

Doel van het Instapmodel is vast te stellen of een zorgaanbieder in staat is om effectief een Horizontaal Toezicht relatie aan te gaan en vast te stellen waar verbeteringen in de organisatie nodig zijn. Het Instapmodel versie 2.0 is verder  verbetert en geschikt gemaakt voor de GGZ. De wijzigingen:

  • Een verduidelijking van de inleidende teksten en het doel van het Instapmodel
  • Een goede beschrijving van de 5 standaardniveaus die bij elk van de 29 normen terugkomen
  • Een algemene toelichting op de 6 thema’s, inclusief een hoofdvraag per thema
  • Een vertaling van de definitie van de norm naar een duidelijke vraagstelling
  • Een verduidelijking op de inhoud van de 29 normen, waarbij recht wordt gedaan aan de inhoud en bedoeling van de norm, maar waarbij ook wordt aangesloten bij de 5 standaardniveaus en de hoofdvraag van het thema

Deze wijzigingen maken het Instapmodel in de praktijk nog beter hanteerbaar. Het Instapmodel 3.0 is door NVZ, ZN en NFU vastgesteld.

Control Framework Horizontaal Toezicht Zorg (versie 3.0)

In het oktober 2018 is een nieuw Control Framework 2.0 opgeleverd voor de MSZ. In de afgelopen maanden heeft een GGZ-werkgroep zich gebogen over de vraag: In hoeverre kan de GGZ ook met het Control Framework 2.0 uit de voeten? En dienen er nog specifieke aanpassingen/aanvullingen te worden doorgevoerd?  In constructieve afstemming tussen de MSZ en de GGZ zijn een aantal verduidelijkingen doorgevoerd. Ook zijn specifieke voorbeelden ingevoegd voor de GGZ.

Deze wijzigingen maken het Control Framework ook herkenbaar voor de GGZ. Het Control Framework 3.0 is door NVZ, ZN en NFU vastgesteld.