Nieuwe opleidingsronde Horizontaal Toezicht Zorg

Dit voorjaar is er weer een 4-daagse opleiding Horizontaal Toezicht Zorg. Al voor de 8ste keer wordt deze opleiding gegeven. 250 deelnemers gingen u voor. En we zijn blij dat deze opleidingsronde weer fysiek kan plaatsvinden.

Enkele reacties van deelnemers:

“De experts die de lesdagen begeleiden zijn zeer ervaren met ontzettend veel inhoudelijke kennis. Heel prettig!”
“De interactie met de andere deelnemers vond ik waardevol. Met name de verscheidenheid aan verschillende type zorgaanbieders en de mix met zorgverzekeraars was van toegevoegde waarde. Ook zorgaanbieders die al verder in het proces zitten, konden de ervaringen delen.”

Praktische informatie

Doelgroep:         Professionals van ziekenhuizen, umc’s, ggz-instellingen en zorgverzekeraars
Data:                    11 mei, 30 mei en 23 + 24 juni 2022
Locatie:               Van der Valk Hotel Veenendaal  

Voor meer informatie over deze opleiding of als u zich wilt inschrijven klik hier.

Waarom zou ik deze opleiding volgen?

  • De opleiding is ontwikkeld door het landelijk platform Horizontaal Toezicht Zorg én VUmc Academie. Zo worden kennis en ‘best practices’ over Horizontaal Toezicht vanuit instellingen en zorgverzekeraars gecombineerd met onderwijskundige kwaliteiten.
  • Er wordt gebruik gemaakt van de onderwijsmethode die gebaseerd is op Team Based Learning (TBL). Een effectieve didactische werkvorm waarin deelnemers actief samenwerkend leren.
  • Er is veel ruimte voor netwerken en interactie.
  • U krijgt onderwijs van inhoudelijke experts uit de dagelijkse praktijk.
  • Interessante lezingen en applicatieopdrachten wisselen elkaar af tijdens de opleiding.

U wordt opgeleid in het gedachtegoed van Horizontaal Toezicht Zorg en weet dit te vertalen naar de eigen organisatie en afdeling. Het belang van een goede registratie, juiste declaratie en het op orde hebben van processen staan daarin centraal. De opleiding is zo praktisch mogelijk ingericht met veel aandacht voor de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Zo worden er praktische handvatten gegeven om Horizontaal Toezicht Zorg in de eigen organisatie en op de eigen afdeling te implementeren. Ook leert u het landelijk raamwerk Horizontaal Toezicht Zorg (waaronder het Control Framework) toe te passen.