Nieuwe opleidingsronde Horizontaal Toezicht Zorg

Dit najaar is er weer een 4-daagse opleiding Horizontaal Toezicht Zorg. Al voor de 9e keer wordt deze opleiding gegeven. 275 deelnemers gingen u voor.

Doelgroep:         Professionals van ziekenhuizen, umc’s, ggz-instellingen en zorgverzekeraars
Locatie:               Van der Valk Hotel Veenendaal  

Wij gaan er vanuit dat de opleiding fysiek plaatsvindt. Indien dit niet mogelijk is i.v.m. eventuele coronamaatregelen, bieden wij deze opleiding digitaal aan (Teams). Let op: de data voor de eventuele digitale opleiding zijn net anders dan die van de fysieke variant.

Fysieke opleidingsdata: 21 november 2022, 7 december 2022, 26 en 27 januari 2023.  Lesdag 3 en 4 vinden aaneengesloten plaats waarbij een overnachting mogelijk is.

Online opleidingsdata: 21 november 2022, 7 december 2022, 26 januari en 3 februari 2023.

Voor meer informatie over deze opleiding of als u zich wilt inschrijven klik hier.

Waarom zou ik deze opleiding volgen?

  • De opleiding is ontwikkeld door het landelijk platform Horizontaal Toezicht Zorg én VUmc Academie. Zo worden kennis en ‘best practices’ over Horizontaal Toezicht vanuit instellingen en zorgverzekeraars gecombineerd met onderwijskundige kwaliteiten.
  • Er wordt gebruik gemaakt van de onderwijsmethode die gebaseerd is op Team Based Learning (TBL). Een effectieve didactische werkvorm waarin deelnemers actief samenwerkend leren.
  • Er is veel ruimte voor netwerken en interactie.
  • U krijgt onderwijs van inhoudelijke experts uit de dagelijkse praktijk.
  • Interessante lezingen en applicatieopdrachten wisselen elkaar af tijdens de opleiding.

U wordt opgeleid in het gedachtegoed van Horizontaal Toezicht Zorg en weet dit te vertalen naar de eigen organisatie en afdeling. Het belang van een goede registratie, juiste declaratie en het op orde hebben van processen staan daarin centraal. De opleiding is zo praktisch mogelijk ingericht met veel aandacht voor de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Zo worden er praktische handvatten gegeven om Horizontaal Toezicht Zorg in de eigen organisatie en op de eigen afdeling te implementeren. Ook leert u het landelijk raamwerk Horizontaal Toezicht Zorg (waaronder het Control Framework) toe te passen.