Nieuwe versie Instapmodel Horizontaal Toezicht beschikbaar

Er is een nieuwe versie van het Instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg beschikbaar. Het instapmodel (versie 2.0) heeft als ingangsdatum 1 januari 2018. Ziekenhuizen en UMC’s die nog moeten gaan starten met het Instapmodel wordt gevraagd deze versie van het Instapmodel te hanteren. Versie 2.0 bevat nog steeds dezelfde normen, echter zijn die normen op diverse punten verbeterd. Ook is een uitleg toegevoegd bij de diverse definities en is de toelichting bij de toepassing van dit model van een update voorzien.

Het instapmodel is bedoeld als toegangspoort voor Horizontaal Toezicht. Dit instapmodel is leidend binnen de Medisch Specialistische Zorg en is ontwikkeld door het Landelijk Platform Horizontaal Toezicht. In het Landelijk Platform Horizontaal Toezicht is naast de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vertegenwoordigd. De NZa is ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit Instapmodel 2.0 en zal deze normen ook gaan gebruiken voor haar toezichtactiviteiten.

Het Instapmodel 2.0 vindt u hier.