NWZ: Officieel tintje Horizontaal Toezicht in de Zorg

Noordwest is per 1 januari 2020 overgegaan op Horizontaal Toezicht in de Zorg. Dat betekent dat we vanaf het controlejaar 2020 niet meer achteraf verantwoorden, maar vooraf.

Horizontaal Toezicht

Bij Horizontaal Toezicht maken zorginstelling en zorgverzekeraar vooraf afspraken met elkaar over registratieregels en -processen, beheersmaatregelen en de monitoring hierop. De gedachte achter Horizontaal Toezicht in de zorg is dat het ziekenhuis de registratie van zorg zodanig heeft ingericht, dat de kosten van die geleverde zorg in één keer juist aan de zorgverzekeraar (en patiënt) worden gefactureerd.

Wederzijds vertrouwen

Noordwest ziet erop toe dat de zorg op de juiste manier geregistreerd en gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar. In plaats van controles achteraf, werken bij Horizontaal Toezicht de ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen om de rechtmatigheid van de declaraties aan de voorkant te borgen. VGZ is van mening dat Noordwest alle financiële risico’s in kaart heeft gebracht. Duidelijke afspraken vooraf versterken het wederzijdse vertrouwen hierover.

Samenwerking is belangrijk

Op dit moment zitten we in de afronding van het eerste verantwoordingsjaar en treffen we de voorbereidingen voor de verantwoording over 2021. Stefan Kroese, voorzitter raad van bestuur Noordwest Ziekenhuisgroep: ‘Het is een intensief proces geweest vanuit Noordwest, maar ook vanuit onze grootste zorgverzekeraar VGZ. Dankzij de goede samenwerking met VGZ hebben we mooie stappen kunnen zetten. En dat in dit bijzondere jaar waar Corona een grote impact heeft gehad op alle ziekenhuizen’.

Officieel tintje

De brancheorganisaties (dNggz, ZN, NVZ en NFU) hebben het gebruik om de instellingen die over zijn op Horizontaal Toezicht (en hun representerende zorgverzekeraar) te feliciteren en aan de instelling de HT-vlag te overhandigen. Vanwege de Corona-maatregelen is dit uitgesteld en heeft deze overhandiging uiteindelijk digitaal plaatsgevonden op maandag 29 maart 2021.

 

Bron: Noordwest Ziekenhuisgroep