Ommelander over op Horizontaal Toezicht

Per 1 januari 2023 is het Ommelander ziekenhuis officieel overgegaan op Horizontaal Toezicht Zorg. Op 11 januari 2024 kregen we de HT-vlag (Horizontaal Toezicht) uitgereikt en daar zijn we super trots op!

Door Horizontaal Toezicht tonen we op een andere manier aan dat de declaraties die we indienen bij de zorgverzekeraars juist en tijdig zijn. En dat we de juiste dingen declareren. Horizontaal Toezicht gaat uit van wederzijds vertrouwen. Het in één keer juist en tijdig registreren en declareren van rechtmatig geleverde zorg staat hierbij centraal. Zo worden correcties achteraf tot het minimum beperkt. Dat we overgaan op Horizontaal Toezicht toont aan dat de zorgverzekeraars vertrouwen hebben in ons intern opgezette systeem van beheersmaatregelen die de betrouwbaarheid van onze registraties en declaraties borgen.

Bas Wallis de Vries, voorzitter raad van bestuur Ommelander Ziekenhuis: “De afgelopen jaren is hard gewerkt en intensief samengewerkt met de zorgverzekeraars om dit te bereiken. Met Horizontaal Toezicht zorgen we samen met de zorgverzekeraars voor een juiste besteding van huidige en toekomstige zorguitgaven. Deze aanpak is gericht op vertrouwen, transparantie en afstemming vooraf in plaats van controles van declaraties achteraf. Hiermee kunnen onze patiënten er nóg beter op vertrouwen dat de zorg goed geregistreerd en gedeclareerd wordt. We zijn enorm trots dat we deze stap vooruit kunnen zetten. De vlag voor Horizontaal Toezicht laat zien dat het Ommelander Ziekenhuis in staat is om de geleverde zorg op de juiste manier te verantwoorden en dat de zorgverzekeraars er vertrouwen in hebben dat de declaraties juist en volledig zijn.”

Bron: Ommelander Ziekenhuis