Parnassia Groep over op Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht is een gezamenlijk traject tussen Parnassia Groep en een vertegenwoordiging van zorgverzekeraars over de rechtmatigheid van zorguitgaven vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit gaat over correct registreren en declareren en gepast gebruik van zorg. Gepast Gebruik betekent dat wij zorg leveren die voldoende bewezen effectief is. En dat de zorg die wij leveren aan patiënten ook echt nodig is. 

Deze samenwerking tussen bovengenoemde partijen leidt tot een andere manier van verantwoording waarbij een verschuiving plaatsvindt van achteraf controles naar beheersing van de registratie- en declaratieprocessen van Parnassia Groep. Horizontaal Toezicht draagt door middel van een constructieve dialoog ook bij aan een eenduidige, tijdige en gezamenlijke duiding of interpretatie van wet- en regelgeving. Daarnaast zorgt Horizontaal Toezicht voor grip op de organisatie en het bedrijfsresultaat (duurzaam gezond) en daarmee het in control zijn van de organisatie.

In één keer goed registreren van verleende zorg. En geen nacontroles meer vanwege fouten. Dat is de kern van horizontaal toezicht (HT)

Parnassia Groep is sinds dit jaar officieel over op Horizontaal Toezicht.  ‘Dit betekent dat we aan de representerende verzekeraars hebben laten zien dat we zowel onze in- en externe omgeving, bedrijfsprocessen als onze registratie en declaratie op orde hebben. Daar mogen we trots op zijn!’, aldus Grace  Ramkisoen, coördinator Horizontaal Toezicht binnen Parnassia Groep.

Trots, want de vlag hangt uit voor Horizontaal Toezicht!

Afgelopen maand nam Stephan Valk de HT-vlag in ontvangst tijdens de digitale bijeenkomst van de landelijke commissie Horizontaal Toezicht, in aanwezigheid van de deelnemende zorgverzekeraars. Een feestelijke mijlpaal voor Parnassia Groep.

Parnassia Groep werd uitgebreid gecomplimenteerd met de gerealiseerde verbeteringen en de innovatieve aanpak daarbij. Voorbeelden zijn de proces- en systeemgerichte benadering van Parnassia Groep, waardoor zoveel mogelijk fouten in de registratie al gecorrigeerd worden voor de declaratie.

 

Bron: Parnassia Groep