Pro Persona implementeert Horizontaal Toezicht

In een digitale bijeenkomst nam Pro Persona RvB-lid Marc Verbraak vandaag de “vlag” Horizontaal Toezicht in ontvangst van het Bestuurlijk overleg van het landelijk Platform Horizontaal Toezicht.

Correcte besteding

Een correcte besteding van de zorguitgaven, meer inzicht in de zorgkosten, een vermindering van de verantwoordingslasten en een verlaging van terugbetalingen. Dat is Horizontaal Toezicht. Pro Persona verantwoordt zich vanaf nu binnen dit landelijke kader aan de zorgverzekeraars en behoort hiermee tot de koplopers binnen de top 5 GGZ instellingen.

Optimaliseren en te verbeteren

Gedurende de afgelopen jaren is veel inspanning geleverd om de kwaliteit van het registratie- en declaratie proces te optimaliseren en te verbeteren. Deze verbeteringen hebben geleid tot een forse daling van de terugbetalingen als gevolg van foutieve declaraties. Het terugdringen van correcties aan de bron resulteert in een efficiënter proces dat is ingezet op het optimaal ondersteunen van behandelaren bij de registratie van zorg en het bewaken van afwijkingen in de registratie door secretariaat, zorgadministratie specialisten, zorgadviseurs en zorgcontrol.

Solide basis van vertrouwen

Met Horizontaal Toezicht ligt er een solide basis van vertrouwen tussen de instelling en zorgverzekeraar om een optimale en gepaste besteding van zorgkosten in de toekomst binnen de zorgketen te realiseren. Controle achteraf is hierdoor niet langer noodzakelijk.

 

Bron: Pro Persona