Regiobijeenkomsten Horizontaal Toezicht Zorg

Na de landelijk aftrap van Horizontaal Toezicht in de medisch specialistische zorg, tijdens het landelijke congres van 12 april 2017, organiseren de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) zeven bijeenkomsten in de regio.

Het doel van deze bijeenkomsten is ervaringen omtrent Horizontaal Toezicht delen en de ontwikkelde producten toelichten en vertalen naar zo praktisch mogelijke handvaten om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Er zal veel ruimte zijn voor interactie en het stellen van vragen.

Doelgroep

De doelgroep van de bijeenkomst zijn leidinggevenden en professionals van zorgverzekeraars, ziekenhuizen en UMC’s die daadwerkelijk met Horizontaal Toezicht aan de slag gaan of overwegen dit te doen. Deze bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor de leden van NVZ, ZN en NFU en wordt hen kosteloos aangeboden. Om de interactie te bevorderen worden de bijeenkomsten kleinschalig gehouden.

Wanneer

Geïnteresseerden vanuit de hierboven genoemde doelgroep kunnen zich inschrijven voor één van de volgende bijeenkomsten:

  • Maandag 3 juli 2017, 14.00 – 16.00 uur, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
  • Donderdag 6 juli 2017, 14.00 – 16.00 uur, VGZ Eindhoven
  • Woensdag 20 september, 10.00 – 12.00 uur, Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn
  • Donderdag 28 september, 16.00 – 18.00 uur, Erasmus MC Rotterdam
  • Donderdag 5 oktober, 14.00 – 16.00 uur, Zilveren Kruis Leiden
  • Dinsdag 10 oktober, 14.00 – 16.00 uur, Martini Ziekenhuis Groningen
  • Vrijdag 13 oktober, 15.00 – 17.00 uur, CZ Tilburg

Inhoud

Elke regiobijeenkomst bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • Het delen van praktijkervaringen door een zorgverzekeraar en ziekenhuis
  • Toelichting op de toepassing van het landelijke raamwerk (zoals het Instapmodel en het Control Framework)
  • Veel ruimte voor vragen, discussie en onderlinge kennisdeling

Aanmelden

Bij elke regiobijeenkomst zijn ongeveer 50 plaatsen beschikbaar. Na aanmelding ontvangt u per email een bevestiging van aanmelden. Let op: dit is nog geen bevestiging van deelname.

U kunt zich opgeven via een speciale website.

Voor de eerste twee bijeenkomsten is de aanmeldingstermijn beperkt. Aanmelden kan vanaf maandag 26 juni t/m donderdag 29 juni. De bevestigingen van deelname (of de afwijzingen) worden op vrijdag 30 juni verstuurd. Voor de andere vijf bijeenkomsten geldt dat een week voor de bijeenkomst de bevestigingen van deelname (of de afwijzingen) worden verstuurd.