Reinier de Graaf gaat over op Horizontaal Toezicht

Het Reinier de Graaf ziekenhuis gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 over op Horizontaal Toezicht. Samen met zorgverzekeraar DSW is hier de afgelopen twee jaar hard aan gewerkt. Met deze nieuwe werkwijze hebben verzekeraars het vertrouwen dat het ziekenhuis de zorg goed registreert en declareert. Daarnaast hebben patiënten sneller inzicht in hun zorgkosten.

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars die is gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Door inzicht te geven in onze registratieprocessen, de risico’s die hierin zitten en de beheersmaatregelen die we hiervoor ingevoerd hebben, is er gefundeerd vertrouwen gerealiseerd bij de zorgverzekeraars.

Meer ‘in control’

Doordat het Reinier de Graaf gedurende het jaar zelf de registratie controleert kunnen de achteraf controles door de zorgverzekeraars vervallen. “Ons registratie- en declaratieproces is veel meer ‘in control’”, zegt projectleider Mariëlle Romeo. “Vóór Horizontaal Toezicht was de kwaliteit van de declaraties van Reinier de Graaf al hoog. Er waren relatief weinig afwijzingen en ook in de controles en zelfonderzoeken kwamen we er goed uit. Dit kwam echter voor een groot deel dankzij de vele controles en correcties van onze Zorgadministratie. Om met Horizontaal Toezicht te kunnen werken is de Zorgadministratie getransformeerd tot de afdeling Zorgcontrol, een beheersmatige afdeling die risico’s snel herkent, passende beheersmaatregelen treft en hier tijdig en transparant over rapporteert. Zorgcontrol kan hierdoor een andere rol innemen en afdelingen nog beter begeleiden bij het registreren van de geleverde zorg. De dagelijkse controles en correcties hebben als bijkomend voordeel dat er direct een leereffect optreedt.”

“Het is een intensief traject geweest en we zijn trots op de resultaten die we hebben bereikt. De relatie met DSW is van oudsher al goed en ook in dit traject is dit weer bevestigd. We hebben in goed vertrouwen, en open en transparant, met elkaar kunnen werken”, zegt Carina Hilders, directievoorzitter van Reinier de Graaf. Het ziekenhuis sluit zich hiermee aan bij de circa 20 ziekenhuizen in Nederland die inmiddels zijn overgegaan op Horizontaal Toezicht.

Vertrouwen onderbouwd

Tijdens het traject om Horizontaal Toezicht in te voeren is er veel overleg geweest met zorgverzekeraar DSW, waarbij beide partijen elkaar inzage gaven in processen, systemen en beheersmaatregelen. “Dat Reinier de Graaf de registratie op orde had, was ons uit benchmarks al duidelijk. Dit is nu ook onderbouwd in het Control Framework.” zegt Lia Seekles, projectleider Horizontaal Toezicht bij DSW.