Reinier van Arkel ontvangt vlag Horizontaal Toezicht

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdag 2 november jl. heeft Reinier van Arkel de vlag van Horizontaal Toezicht uitgereikt gekregen vanuit de brancheorganisaties (ZN, NVZ, NFU en de Nederlandse ggz). Samen met het kernteam nam Robert Derksen de vlag, die de definitieve overgang naar Horizontaal Toezicht symboliseert, met gepaste trots in ontvangst. Binnenkort wappert de vlag fier aan de vlaggenmast op de Bethaniestraat.

Door het kernteam Horizontaal Toezicht van Reinier van Arkel is hier samen met veel collega’s en zorgverzekeraar VGZ (namens alle zorgverzekeraars), hard aan gewerkt. De uitreiking van de vlag is dan ook de spreekwoordelijke kroon op het werk!

Met de invoering van Horizontaal Toezicht laten we cliënten zien dat zij erop kunnen vertrouwen dat de zorg die we ze bieden, gepast is en goed geregistreerd en gedeclareerd wordt. Maar ook voor collega’s levert het merkbaar voordelen op; we staan met elkaar voor ‘first time right’ registreren en factureren. Juiste facturen, op het juiste moment, met de juiste inhoud, bij de juiste betaler en dus correcties achteraf tot het minimum beperkt! Dat we nu de vlag in ontvangst hebben mogen nemen, betekent dat onze zorgverzekeraars het vertrouwen uitspreken dat wij ons zorgadministratieve proces zodanig op orde hebben, dat we ‘first time right’ ook écht weten waar te maken. Dat is een enorm groot compliment voor het kernteam en voor alle medewerkers van Reinier van Arkel. Een mooie bijkomstigheid is dat Reinier van Arkel een van de weinige ggz-instellingen is die al tot en met augustus (en deze maand komt daar ook september bij) gefactureerd heeft.

De definitieve overgang naar Horizontaal Toezicht betekent niet dat we nu klaar zijn. Het is een mooie stimulans om in de verdere doorontwikkeling van Horizontaal Toezicht samen het werken ermee (nog) eenvoudiger en beter te maken.

Meer over Horizontaal Toezicht:
Met Horizontaal Toezicht komen zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk tot een samenwerkingsmodel op basis van vertrouwen, waarmee op een transparante, efficiënte en effectieve wijze verantwoording wordt afgelegd over de zorguitgaven. De opeenstapeling van controles achteraf verdwijnt, het toezicht verbetert en het inzicht in zorgprocessen vergroot.