Rode Kruis Ziekenhuis en Zilveren Kruis intensiveren samenwerking

Op donderdag 23 maart heeft het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) met trots de vlag mogen ontvangen voor de overstap op Horizontaal Toezicht. Bestuurder Hugo Keuzenkamp nam namens het RKZ de vlag in ontvangst. De vlag symboliseert de toepassing van Horizontaal Toezicht en illustreert de overgang van de implementatie- naar de verantwoordingsfase.

Samen met de zorgverzekeraar Zilveren Kruis en een groot aantal medewerkers uit het RKZ is er een mooie mijlpaal bereikt. Samen hebben zij er voor gezorgd dat de patiënten in ons ziekenhuis nog meer kunnen vertrouwen dat wij onze zorg goed registreren en declareren. Door een goede samenwerking, transparantie en vertrouwen hebben wij deze mijlpaal met elkaar kunnen behalen.

Horizontaal Toezicht
Horizontaal Toezicht is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars Nederland en van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Het initiatief steunt op wederzijds begrip en vertrouwen en zorgt voor één gezamenlijke verantwoording binnen de gehele keten. Het doel is om direct doelmatig te declareren. Om vervolgens het toezicht op de zorguitgaven effectiever in te richten.

Het RKZ streeft naar ‘First time right!’, het meteen goed doen. Wij willen daarnaast continu verbeteren. Dit houdt in dat de registratie en declaratie van zorg voortdurend, en in samenwerking met verschillende partijen, worden getoetst om deze waar nodig aan te scherpen.

Bron: Rode Kruis Ziekenhuis