RollerQoaster: de volgende fase

Vanaf 2024 gaat de samenwerking tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Qontrol-it in een andere vorm verder. In onderstaand bericht wordt uitgelegd wat dit voor u betekent.

De pilot fase
Qontrol-it heeft in 2017 en 2018 de basis van RollerQoaster ontwikkeld, waarbij eind 2018 een pilot gestart is met 7 ziekenhuizen. Doel van de pilot was het evalueren van nut en noodzaak van tooling voor de implementatie en vastlegging van Horizontaal Toezicht in de Zorg en daarnaast de evaluatie van de geschiktheid van RollerQoaster als landelijke HT tooling.
In maart 2019 is de pilot met succes afgerond en hebben ZN en Qontrol-it een samenwerking gestart waarbij ZN de bekostiging van RollerQoaster tot en met december 2023 op zich heeft genomen. Daardoor heeft Qontrol-it de mogelijkheid gekregen RollerQoaster in deze periode verder door te ontwikkelen op basis van input van gebruikers. Zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars hebben hun input kunnen geven via diverse gebruikersoverleggen. Dit heeft geresulteerd in de huidige versie van RollerQoaster, waarin het gehele HT proces wordt gefaciliteerd.

De huidige fase
RollerQoaster is uitgegroeid tot een volwassen applicatie, waarin zorgaanbieders hun gehele Control Framework kunnen vastleggen en verantwoorden. Zowel intern als richting de zorgverzekeraar, waarbij de zorgverzekeraar zelf ook de mogelijkheid heeft via RollerQoaster met de zorgaanbieder te communiceren.
Qontrol-it, NVZ, NFU, de Nederlandse GGZ en ZN hebben gezamenlijk geconstateerd dat RollerQoaster een volwaardige HT tool is geworden en het team van Qontrol-it RollerQoaster zelfstandig kan doorontwikkelen en aanbieden bij de zorgaanbieders die hier gebruik van willen maken.
Partijen hebben besloten dat de bekostiging vanuit ZN stopt voor het gebruik van RollerQoaster na 2023 en dat gebruikers zelf een contract gaan afsluiten met Qontrol-It.

De volgende fase
Hierdoor ontstaat een nieuwe situatie waarin zorgaanbieders die RollerQoaster willen gebruiken, nu rechtstreeks met Qontrol-it een contract kunnen afsluiten, waardoor de mogelijkheden voor het gebruik van RollerQoaster veel breder wordt. Niet alleen de vastlegging van een Control Framework voor Horizontaal Toezicht in de Zorg behoort tot deze mogelijkheden, maar ook andere domeinen zoals bijvoorbeeld informatiebeveiliging (NEN 7510), interne audits en diverse andere compliance vraagstukken kunnen vanaf de nieuwe situatie in RollerQoaster worden vastgelegd.
De bijdrage voor zorgaanbieders die RollerQoaster vanaf 2024 gaan gebruiken bedraagt € 9.680,- per jaar (inclusief BTW). Dit betreft een “all-in” tarief ongeacht het aantal gebruikers, waarin tevens de kosten voor hosting en doorontwikkeling zijn meegenomen. Onderdeel daarvan ook is dat Qontrol-it het gebruikersoverleg vanaf 2024 voortzet en de input van gebruikers blijft gebruiken voor de doorontwikkeling en optimalisatie van RollerQoaster.

Samenwerking
Qontrol-it en ZN kijken terug op een prettige samenwerking, waaruit een mooi product is voortgekomen met veel mogelijkheden. De samenwerking tussen ZN en Qontrol-it wordt vanaf 2024 voortgezet voor het verzekeraars deel van RollerQoaster, zodat ook de communicatie en afstemming tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar na 2024 mogelijk blijft.

Opgave gebruik RollerQoaster
Aan alle zorgaanbieders die op dit moment gebruik maken van RollerQoaster wordt gevraagd via het contactformulier in deze link aan te geven of zij RollerQoaster vanaf 2024 willen blijven gebruiken. Qontrol-it zal dan contact opnemen over de verdere afhandeling.