Santiz ziekenhuizen over op Horizontaal Toezicht

In deze tijd waarin corona begrijpelijk veel aandacht vraagt, is er af en toe ook nieuws op ander vlak. De Santiz ziekenhuizen bestaande uit het Slingeland ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 over op Horizontaal Toezicht. Samen met zorgverzekeraars Menzis en VGZ is hier de afgelopen twee jaar hard aan gewerkt.

 

Horizontaal Toezicht is een manier waarop ziekenhuizen en verzekeraars gezamenlijk de rechtmatigheid van zorguitgaven binnen de medisch specialistische zorg waarborgen. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg. Met Horizontaal Toezicht verandert de wijze waarop Santiz dit samen met de zorgverzekeraars regelt. Het ziekenhuis laat zien hoe de processen en systemen zijn ingericht, zodat de juiste declaraties gewaarborgd kunnen worden. De verzekeraar spreekt hierover zijn vertrouwen uit en voert dan achteraf geen controles meer uit op de declaraties van de ziekenhuizen.

Intensieve samenwerking

De overgang op Horizontaal Toezicht is een intensieve samenwerking tussen het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, het Slingeland Ziekenhuis en zorgverzekeraars Menzis en VGZ. Het is een belangrijk resultaat omdat zorgverzekeraars hiermee aangeven dat zij vertrouwen hebben in de inrichting en uitvoering van de registratie- en declaratieprocessen van de beide ziekenhuizen.

In control

Voor zowel de ziekenhuizen als zorgverzekeraars is Horizontaal Toezicht een belangrijke mijlpaal. Vanuit Santiz was onder meer manager Finance en Control Marco Elout betrokken: “Ik ben heel trots dat we dit project op Santiz niveau hebben uitgevoerd en met onze eigen collega’s hebben kunnen doen. Er is hard gewerkt door een brede groep medewerkers van ict, financiën en zorgafdelingen. We hebben onze processen en registratierisico’s volledig in kaart gebracht en beheersmaatregelen genomen om fouten te voorkomen. We zijn daardoor nog beter in control gekomen”.

Vertrouwen

Namens Menzis was John de Kruiff betrokken bij dit project bij Santiz ziekenhuizen: “We zijn trots dat we nu met beide Santiz ziekenhuizen een Horizontaal Toezicht- relatie hebben opgebouwd. Dit geeft een basis van vertrouwen tussen Menzis en de Santiz ziekenhuizen. Voor ons betekent het dat wij gaan steunen op de interne beheersing van de ziekenhuizen en niet meer achteraf hoeven te controleren, dit opent ook de deur om gesprekken aan te gaan over gepast gebruik van zorg.”