Save the date: Regiobijeenkomsten Horizontaal Toezicht

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) organiseren regelmatig bijeenkomsten over Horizontaal Toezicht in de regio. In juni en juli 2019 zijn weer drie bijeenkomsten gepland.

Maandag 17 juni 2019, 9.30 – 12.30 uur, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s Hertogenbosch
Dinsdag 25 juni 2019, 9.30 – 12.30 uur, Zilveren Kruis, Zwolle
Donderdag 4 juli 2019, 9;30 – 12.30 uur, LUMC, Leiden

Het doel van deze bijeenkomsten is ervaringen over Horizontaal Toezicht delen en de ontwikkelde producten toelichten en vertalen naar zo praktisch mogelijke handvaten om aan de slag te gaan. Er is ook veel ruimte zijn voor interactie en het stellen van vragen.

Doelgroep

Deze bijeenkomsten zijn primair bedoeld voor de leden van NVZ, ZN en NFU. De doelgroep van de bijeenkomsten zijn professionals van zorgverzekeraars (zoals projectmanagers, programmamanagers, reviewleiders en controlepecialisten) en professionals van ziekenhuizen & UMC’s (zoals medewerkers van de afdelingen Zorgcontrol, Zorgadministratie, Planning & Control en Projectmanagers, Programmamanagers en interne Accountants/Auditors). Voor deze bijeenkomsten mogen ook GGZ-zorgaanbieders zich inschrijven. Er zal wel een toelatingsbeleid worden gevoerd om de verhouding tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders in balans te laten zijn.

Programma

In elke regiobijeenkomst wordt een praktijkervaring van een zorgverzekeraar en ziekenhuis gedeeld. Daarnaast zijn er lezingen en workshops op het gebied van ‘beheersmaatregelen en assurance’ en ‘ITGC’s’. Ook zal er een presentatie worden gegeven over de landelijke HT-Tooling en is er een toelichting hoe een standaard HT-jaar eruit ziet. Tot slot is er veel ruimte voor vragen, discussie en onderlinge kennisdeling

Implementatiebijeenkomsten HT-Tooling

Aansluitend aan deze regiobijeenkomsten zullen er implementatiebijeenkomsten zijn voor de landelijke HT-Tooling. Deze bijeenkomsten zijn alleen voor ziekenhuizen en UMC’s. Bij het aanmelden voor een regiobijeenkomst kan apart aangegeven worden of ook deelgenomen wordt aan deze implementatiebijeenkomst. De implementatiebijeenkomst is van 13.30 – 16.00 uur.

Inschrijving

Vanaf maandag 3 juni kunt u zich officieel inschrijven voor één van deze bijeenkomsten. Reserveer alvast één van deze data in uw agenda.