SJG Weert bereikt horizontaal toezicht tijdens coronajaar

Toen SJG Weert in de startblokken stond om over te gaan op horizontaal toezicht brak corona uit en stond het ziekenhuis op zijn kop. Nu ruim een jaar later is het nog steeds corona dat voor een groot deel de gang van zaken bepaalt, maar met één verschil: horizontaal toezicht is een feit voor SJG Weert. 

SJG Weert is overgestapt op horizontaal toezicht om meer grip te houden op de zorguitgaven, maar ook om de controlelast en het aantal terugbetalingen aan de zorgverzekeraar terug te dringen. “De deadline van 1 januari 2021 leek met de uitbraak van corona onhaalbare zaak, maar het team bewees het tegendeel. Dat we dit bereikt hebben, ondanks alle tegenslagen rondom corona, daar zijn we heel trots op,” aldus financieel manager Brigitte Willems.

Winst voor ziekenhuis, zorgverzekeraar én patiënt

Voorheen declareerde het ziekenhuis de geleverde zorg, die dan vervolgens door de verschillende zorgverzekeraars gecontroleerd werd. Met horizontaal toezicht controleert het ziekenhuis zichzelf. Dat gebeurt op basis van goed doordachte maatregelen die vooraf met de zorgverzekeraar besproken zijn en door hen zijn goedgekeurd. Brigitte Willems: “Horizontaal toezicht gaat uit van wederzijds vertrouwen en samenwerking. Dat werkt niet alleen prettiger, maar zorgt ook voor een hoop minder administratie aan beide kanten. Ook de doorlooptijd van declaraties is nu sneller waardoor patiënten eerder inzicht hebben in de zorgkosten. Voor iedereen beter dus.”

CZ als belangrijke partner

Belangrijke partner in het hele proces was zorgverzekeraar CZ, in Limburg een van de grootste aanbieders. Het contact was intensief, ook al waren de meeste overleggen digitaal vanwege de beperkingen. “De afgelopen tijd hebben wij met veel plezier samengewerkt met SJG om zo gezamenlijk de overgang op horizontaal toezicht te realiseren,“ zo vertelt Naomi van Gennip – van Roessel, Specialist Zorgkostenbeheersing van CZ: “Het implementatietraject heeft uiteindelijk ruim 2 jaar geduurd. Wij zijn verheugd dat de vele energie die er van beide kanten in dit traject is gestoken uiteindelijk heeft geleid tot de overgang op horizontaal toezicht vanaf dit jaar. Natuurlijk houdt hiermee onze gezamenlijke inspanning niet op, want wij zullen elkaar de komende jaren nog regelmatig spreken over de verdere doorontwikkeling en verantwoording.”

 

Bron: SJG Weert