Slingeland ontvangt de vlag van Horizontaal Toezicht

Slingeland Ziekenhuis heeft in een feestelijke online meeting (op 9 september) de vlag van Horizontaal Toezicht uitgereikt gekregen vanuit de brancheorganisaties (ZN, NVZ, NFU en dNggz). Bestuurder Ton Hazekamp nam de vlag namens het ziekenhuis in ontvangst. Vanmorgen (donderdag 16 september) is de vlag officieel gehesen in de mast bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Deze vlag symboliseert de definitieve overgang naar Horizontaal Toezicht.

Samen met zorgverzekeraars Menzis en VGZ is hier de afgelopen jaren door veel medewerkers hard aan gewerkt. De uitreiking van de vlag is dan ook de formele kroon op hun werk! Het Slingeland laat door de invoering van Horizontaal Toezicht zien dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed geregistreerd en gedeclareerd wordt.

Bestuurder Ton Hazekamp: “Het Slingeland Ziekenhuis is overgegaan op Horizontaal Toezicht vanuit de wil om ‘first time right’ te registreren en factureren. Dit betekent dat de juiste facturen, op het juiste moment, met de juiste inhoud, bij de juiste betaler terecht komen en correcties achteraf tot het minimum worden beperkt. Dat is prettig voor de patiënt, de zorgverzekeraars en voor het Slingeland zelf. Horizontaal Toezicht betekent dat onze zorgverzekeraars het vertrouwen uitspreken dat wij ons zorgadministratieve proces zodanig op orde hebben, dat ons ziekenhuis ‘first time right’ waarmaakt. Dat is een enorm groot compliment voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt en hier dagelijks aan werkt: onze zorgverleners en de medewerkers van de zorgadministratie en zorg- en informatietechnologie.’’

Bestuurder Ton Hazekamp hijst met hulp van beveiliger Heico Harmsen de vlag Horizontaal Toezicht in de mast van het Slingeland Ziekenhuis.

Wat is Horizontaal Toezicht in de zorg?

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen verzekeraars en ziekenhuizen, die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Het Slingeland Ziekenhuis laat zien hoe de processen en systemen zijn  ingericht, zodat ze juiste declaraties kunnen waarborgen. De verzekeraar spreekt hierover zijn vertrouwen uit en voert dan zelf geen controles meer uit op de declaraties, omdat zij weten dat dit goed geregeld is.

 

Bron: Slingeland