Ziekenhuis Rivierenland over op Horizontaal Toezicht

Sneller duidelijkheid voor patiënten over kosten door Horizontaal Toezicht

Ziekenhuis Rivierenland is overgeschakeld op Horizontaal Toezicht. Dat is goed nieuws voor ons ziekenhuis, de zorgverzekeraars waarmee we werken, maar zéker ook voor onze patiënten, die sneller duidelijkheid hebben over de kosten van hun zorg bij ons, en daarmee ook hun eigen risico.

Horizontaal Toezicht – wat is het?

Horizontaal Toezicht is een manier waarop ziekenhuizen en zorgverzekeraars gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de zorguitgaven in het ziekenhuis. Het gaat dus zowel over correct registreren en declareren, als over gepast gebruik van zorg.

Met Horizontaal Toezicht verandert de manier waarop wij dit met de zorgverzekeraars regelen: het ziekenhuis laat transparant zien hoe haar processen en systemen zijn ingericht, en daarmee worden de juiste declaraties gedaan. De zorgverzekeraars spreken hierover hun vertrouwen uit en voeren achteraf geen controles meer uit. Het doel is om uiteindelijk zoveel mogelijk first time right te gaan registreren zodat het registratieproces van zorg  in het zorgproces gebeurt en efficiënter verloopt en minder fouten bevat.

Beter in control

Joan Hansman, Manager Zorgregistratie en Marieke Hakkert, senior adviseur zorgregistratie: “We sluiten hiermee een intensief traject af met zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis. Voor ons is een belangrijk resultaat dat de zorgverzekeraars dus uitspreken vertrouwen te hebben in de inrichting en uitvoering van de registratie- en declaratieprocessen van het ziekenhuis. Het betekent ook, dat wij als ziekenhuis sneller zekerheid hebben over de gerealiseerde omzet en bedrijfsvoering.“

Marc Hendriks: “Het is goed nieuws voor ons. Door het volledig in kaart brengen van onze processen en registratierisico’s kunnen we de focus leggen op het juist registreren aan de bron. Patiënten krijgen hiermee de bevestiging, dat onze registratie- en facturatieprocessen prima in orde zijn. Dat schept vertrouwen!”

Vertrouwen

Rutger Wissink, reviewleider bij Menzis: de overstap op Horizontaal toezicht is een bevestiging van de intensieve relatie die ziekenhuis en verzekeraar al langere tijd met elkaar hebben. We hebben samen mooie stappen gemaakt. De overstap op Horizontaal toezicht is een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen ziekenhuis Rivierenland en Menzis. We werken samen aan een efficiënt, transparant en beheerst zorgproces waarbij ziekenhuis en verzekeraar op basis van wederzijds vertrouwen werken aan betere zorg voor de regio!

 

Bron: Ziekenhuis Rivierenland