Software Horizontaal Toezicht landelijk beschikbaar voor alle ziekenhuizen en umc’s

Voor ziekenhuizen en universitair medische centra (umc’s) die werken met Horizontaal Toezicht komt software beschikbaar om de verantwoording naar de representerende zorgverzekeraar zo efficiënt mogelijk te doen. Dat is de uitkomst van een pilot die een aantal ziekenhuizen met deze zogenoemde HT-tooling hebben gedaan. Op basis van de  enquête Horizontaal Toezicht onder alle Nederlandse ziekenhuizen is geconstateerd dat er behoefte is aan generieke ondersteunende  software.

De tooling van zorgaanbieders waarin de verantwoording wordt gedaan wordt aangesloten op de tooling van zorgverzekeraars. Dit ondersteunt de interactie en communicatie tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Het gaat dan ook om een gezamenlijke tool van zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

De Nederandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Umc’s (NFU) richten een gezamenlijke landelijke gebruikersgroep in vanuit het landelijk platform Horizontaal Toezicht ten behoeve van de implementatie en het onderhoud. De tooling wordt ook beschikbaar gesteld voor gebruik door andere aanbieders die samen met zorgverzekeraars bezig zijn met Horizontaal Toezicht Zorg.

ZN financiert de ontwikkelkosten van de tooling en de kosten voor het beheer en onderhoud in ieder geval tot 1 januari 2021. Verder is afgesproken dat wanneer op 1 mei 2020 45 of meer instellingen deelnemen aan deze HT-Tooling de kosten voor het beheer en onderhoud minimaal bekostigd worden tot 1 januari 2024. Gezien de enquête onder de ziekenhuizen en de interesse bij GGZ-aanbieders is het de verwachting dat dit aantal gehaald gaat worden.

Implementatie

Er zullen voor de zomer drie implementatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Deze worden gekoppeld aan regiobijeenkomsten Horizontaal Toezicht. Hier volgt op korte termijn meer informatie over.

Wat vooraf ging

Eind 2018 zijn de NVZ, ZN en NFU een gezamenlijke pilot gestart om te komen tot landelijke tooling voor zorgaanbieders ten behoeve van Horizontaal Toezicht. Daarbij is gekozen voor de tooling van Qontrol-it (Rollerqoaster).

Aan de pilot HT-Tooling hebben 7 ziekenhuizen deelgenomen: Alrijne Zorggroep, Erasmus MC, LUMC, MC Haaglanden, Noord West Ziekenhuisgroep, UMC Groningen en Treant Zorggroep. Gezamenlijk hebben zij in een gebruikersgroep de HT-Tooling getest en verder ontwikkeld. Deze pilot is door de betreffende ziekenhuizen positief geëvalueerd.

Medio maart is een uitvraag gedaan onder alle ziekenhuizen en is gebleken dat veel ziekenhuizen gebruik willen maken van landelijke HT-Tooling. Van de 72 ziekenhuizen hebben 47 ziekenhuizen aangegeven hier gebruik van te willen maken en nog eens 12 ziekenhuizen overwegen dit.