Spaarne Gasthuis: nieuwe manier van verantwoorden

Het Spaarne Gasthuis heeft op 27 januari in een digitale bijeenkomst officieel de vlag die hoort bij Horizontaal Toezicht ontvangen. Vanaf januari 2022 werken Zorg en Zekerheid en Spaarne Gasthuis op een nieuwe manier met elkaar samen voor de verantwoording van de gedeclareerde zorg. In de nieuwe manier van verantwoorden staan vertrouwen, samenwerken en inzicht in processen centraal.

Door Horizontaal Toezicht is er eerder inzicht in de rechtmatigheid van de zorgdeclaraties voor zowel het Spaarne Gasthuis als voor de zorgverzekeraars. Dit is ook prettig voor de patiënten, omdat de oude manier van controleren nog lang kon leiden tot correctie van zorgdeclaraties en daarmee het eigen risico.

Binnen de oude manier van werken was de relatie tussen zorgverzekeraars en ziekenhuis sterk gericht op controles. Ziekenhuizen konden maar op 1 methode aantonen dat hun zorgdeclaraties correct waren en dat was door intensieve achteraf controles waarbij de zorgadministratie duizenden declaraties onderzoekt. Binnen Horizontaal Toezicht legt het Spaarne Gasthuis de focus op het goed inrichten van de declaratieprocessen en het voorkomen dat achteraf correcties nodig zijn. Er is meer contact tussen de zorgadministratie en de artsen en verpleegkundigen, het management en ICT-medewerkers. Door deze contacten kunnen we de processen verder verbeteren en komt er ook meer aandacht voor andere aspecten, zoals opleiding en cultuur. Met Horizontaal Toezicht ligt de focus veel meer op “hoe doen we de dingen in één keer goed” in plaats van op het achteraf corrigeren.

 

Bron: Spaarne Gasthuis