St. Jansdal over op nieuwe verantwoordingswijze in de registratie

St Jansdal heeft de ‘Horizontaal Toezicht Zorg’-vlag ontvangen. Een feestelijke moment dat de overgang symboliseert naar een nieuwe verantwoordingswijze in de registratie vanaf 1 januari 2022. De afgelopen jaren is intensief samengewerkt met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ om tot dit resultaat te komen. De nieuwe aanpak steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparant handelen in plaats van controles achteraf. Patiënten en zorgverzekeraars kunnen erop vertrouwen dat St Jansdal de geleverde zorg goed registreert en in één keer goed en tijdig declareert. Dit voorkomt vervelende correcties achteraf voor patiënt en ziekenhuis. Een mooie stap voorwaarts!

Bron: St. Jansdal