Staatssecretaris Paul Blokhuis opent congres Horizontaal Toezicht GGZ

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland nodigen u van harte uit voor het landelijke congres Horizontaal Toezicht GGZ. Op dinsdag 1 oktober 2019 vormt dit congres de start van de uitrol van Horizontaal Toezicht in de GGZ. Het congres vindt plaats in evenementenlocatie Mereveld te Utrecht. Staatssecretaris Paul Blokhuis zal het congres openen. Inschrijven kan nog t/m 15 september.

Bij Horizontaal Toezicht nemen zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen de verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van de zorguitgaven. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf, werken partijen bij Horizontaal Toezicht samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Duidelijke afspraken vooraf zorgt voor wederzijds vertrouwen.

Voordelen voor zorgaanbieders en verzekerden

Horizontaal Toezicht houdt er rekening mee dat elke zorgaanbieder anders is. Het gaat uit van maatwerk, is risicogericht en sluit aan op de processen en systemen van de specifieke  organisatie. Met Horizontaal Toezicht zijn instellingen dus zelf ‘in control’. Ook verzekerden hebben voordeel van Horizontaal Toezicht. Omdat facturen vaker in een keer goed zijn, hebben verzekerden sneller en beter inzicht in de zorguitgaven. Ook is er sneller duidelijkheid over de verrekening van het eigen risico.

Congres ‘In control met Horizontaal Toezicht’

Op 1 oktober 2019 organiseren GGZ Nederland en ZN het congres ‘In control met Horizontaal Toezicht’. Gedurende het congres maken deelnemers niet alleen kennis met Horizontaal Toezicht en de bijbehorende producten, maar komen ook praktijkvoorbeelden van GGZ-instellingen en zorgverzekeraars, risicomanagement en soft controls aan bod. Er is een informatief congresprogramma voor u samengesteld door de organisatoren GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. In de ochtend zijn er bijdragen van onder andere Olivier Gerrits (Directeur Zorginkoop Zilveren Kruis), Ernst Klunder (CFO Raad van Bestuur s’ Heeren Loo), Iris Bhandoe (Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Delfland), Betty Kooijman (CFO Raad van Bestuur Parnassia Groep), Fred Pijls (Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Oost Brabant), Kees Hamster (CFO Raad van Bestuur VGZ) en Marnix Suijkerbuijk (Directeur Operations CZ), Bart Combée (Lid Raad van Bestuur NZa), André Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland) en Jacobine Geel (Voorzitter GGZ Nederland).

Tijdens het middagprogramma kunt u in diverse workshops kennismaken met de ontwikkelde Horizontaal Toezicht producten, worden ervaringen vanuit de praktijk gedeeld en komt u meer te weten over de verschillende rollen en uitdagingen binnen een Horizontaal Toezicht traject. Ook zijn er uitstapjes naar de ziekenhuizen en het sociaal domein.

Aanmelden

In één dag komt u zo alles te weten over Horizontaal Toezicht. Dus meldt u snel aan via de speciale congreswebsite.