Start pilot landelijke HT-Tooling

NVZ, ZN en NFU zijn een gezamenlijke pilot gestart om te komen tot landelijk tooling ten behoeve van Horizontaal Toezicht. Het doel van deze tooling is om een efficiënt HT-proces te bevorderen. Daarbij dient de HT-tooling de processtappen tussen de aanbieders en representerende zorgverzekeraar en tussen de representerende zorgverzekeraar en de tweede zorgverzekeraar zo optimaal mogelijk te faciliteren.

Het voornemen is om deze HT-tooling kosteloos aan te bieden aan ziekenhuizen en UMC’s. Alle zorgverzekeraars zullen met deze HT-Tooling werken. Dit zal de interactie en communicatie tussen zorgaanbieder en representerende zorgverzekeraar gaan ondersteunen. Zorgverzekeraar en zorgaanbieder werken daarbij in gescheiden delen van de tool en zien alleen de informatie van elkaar zien waarover vooraf overeenstemming is bereikt.

Voor zorgaanbieders biedt deze HT-tooling ondersteuning voor het interne werkprogramma. Beoogd worden onder andere functionaliteiten op het gebied van risicoanalyse, risico prioriteren, definiëren en koppelen van beheersmaatregelen, vastleggen van controleplan en werkprogramma’s en het vastleggen van de resultaten van de uitgevoerde interne controles. De HT-Tooling voor ziekenhuizen voorziet onder andere in:

 • Eigen dossiervoering voor het ziekenhuis
 • Eigen statusweergave voor het ziekenhuis
 • Vastleggen en monitoren van het werkprogramma (inclusief vormgeving intern toezicht)
 • Bewaking en opvolging van interne acties
 • Opstellen, beheren en aanvullen van het Control Framework
 • Dossiervoering ten behoeve van de verschillende stappen in het Control Framework
 • Het opstellen van controleplannen en kwartaalrapportages

De NVZ, ZN en NFU hebben besloten per 1 december te starten met een 7-tal pilots voor ziekenhuizen. Het doel van de pilots:

 • Inzicht krijgen in de werking van HT-tooling om vast te stellen of dit de uitvoering van HT vergemakkelijkt.
 • De HT-tooling verder verbeteren om te voorkomen dat er al kort na oplevering van de tool een grote doorontwikkeling nodig is en er direct een goed product neergezet wordt wanneer gekozen wordt voor de landelijke uitrol.
 • Inzicht krijgen in het detail van de informatie die beschikbaar komt voor zorgverzekeraars en hoe die informatie ontsloten/opgenomen kan worden in een verzekeraarsdeel.

Deze HT-tooling die NVZ, ZN en NFU voornemens zijn aan te bieden wordt ontwikkeld in nauw overleg met een gezamenlijk gebruikersoverleg van vertegenwoordigers uit de pilots en vertegenwoordigers van zorgverzekeraars.

De NVZ, ZN en NFU maken voor deze pilot gebruik van tooling van Qontrol-IT. Deze tooling is reeds veelvuldig in de markt gepresenteerd onder de naam RollerQoaster. De pilot loopt tot half maart 2019. Dan zal worden geëvalueerd en op basis van de evaluatie zal advies worden uitgebracht over de landelijk uitrol van HT-tooling aan besluitvormend bestuurders. Bij positieve besluitvorming zal de HT-tooling kosteloos aan alle ziekenhuizen en UMC’s worden aangeboden en start de landelijke uitrol.

Mocht je al eerder meer informatie willen ontvangen over deze HT-Tooling neem dan contact op met het landelijk platform HT (info@horizontaaltoezichtzorg.nl).

De volgende ziekenhuizen nemen deel aan de pilot HT-Tooling:

 • Alrijne Zorggroep
 • Erasmus MC
 • LUMC
 • MC Haaglanden
 • Noord West Ziekenhuisgroep
 • UMC Groningen
 • Treant Zorggroep

Parallel aan de ontwikkeling van HT-Tooling voor ziekenhuizen zal Valert starten met de ontwikkeling van de landelijke HT-Tooling voor Zorgverzekeraars, dat voorziet in de communicatie met zorgaanbieders en het werkprogramma voor zorgverzekeraars. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.