Succesvolle regiobijeenkomsten Horizontaal Toezicht

In juni en juli 2019 organiseerden de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) een drietal regiobijeenkomsten. Op 17 juni in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch, op 25 juni bij Zilveren Kruis in Zwolle en op 7 juli in het LUMC in Leiden. Met een hoge opkomst van ruim 160 deelnemers, veel enthousiasme én interessante uitwisselingen van praktijkervaringen waren deze bijeenkomsten een groot succes.

Tijdens de opening van de verschillende bijeenkomsten stonden de praktijkverhalen centraal. In Den Bosch gaven het JBZ en CZ een toelichting op hun samenwerking en de stappen op weg naar Horizontaal Toezicht. In Zwolle werd de opening gedaan met het praktijkverhaal van het VUmc, die samen met Zilveren Kruis belangrijke stappen zet naar Horizontaal Toezicht. In Leiden vertelden het LUMC en Zorg en Zekerheid hoe het LUMC in 2019 definitief over ging op Horizontaal Toezicht en welke lessen daaruit zijn geleerd.

Na de opening waren er plenaire bijdragen vanuit het Landelijk Platform HT MSZ over de landelijke stand van zaken en de pijlers voor de komende periode. Daarna volgden inhoudelijke presentaties over de IT General Controls en over Beheersmaatregelen. Ook werd gepresenteerd hoe een standaard HT-jaar eruit zou kunnen zien. Na de plenaire bijeenkomst konden de deelnemers kiezen uit een tweetal workshops. Tot slot werd er plenair stil gestaan bij de landelijk HT-Tooling. In het middagprogramma waren er implementatiesessies waar ziekenhuizen en UMC’s de HT-Tooling konden testen en implementeren.

De presentaties van de regiobijeenkomsten zijn te vinden onder downloads.