Tergooi MC is over op verbeterd registratie- en declaratieproces

Tergooi MC heeft op 21 februari de vlag ontvangen die de overgang op Horizontaal Toezicht per 2022 symboliseert. Bij Horizontaal Toezicht stelt het ziekenhuis vooraf vast of een zorgdeclaratie juist is, in plaats van controle van zorgdeclaraties achteraf door de verzekeraar. Om dit te kunnen doen maken ziekenhuizen en zorgverzekeraars afspraken over de manier waarop de beheersing van het ziekenhuis is ingericht.

Afgelopen jaren hebben Tergooi MC en zorgverzekeraar ONVZ intensief samengewerkt om tot een nieuwe verantwoordingsvorm te komen betreffende de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Het doel van de samenwerking is om in één keer de juiste factuur uit te sturen. ONVZ representeert hierbij alle zorgverzekeraars. De samenwerking is gebaseerd op wederzijds begrip, vertrouwen en transparantie. Tergooi MC is sinds 1 januari 2022 over op deze verantwoordingsvorm.

Duidelijker registratie- en declaratieproces

Wolter Odding, lid raad van bestuur, nam namens Tergooi MC digitaal de vlag in ontvangst. ‘Tergooi MC is trots dat deze mijlpaal nu behaald is. Hiermee kunnen we nog duidelijker aan onze patiënten laten zien dat Tergooi de geboden zorg goed registreert en declareert bij de zorgverzekeraars. Door de beheersing in het proces en de betrokkenheid van de zorgprofessional, het management en ICT kunnen bevindingen binnen het registratie- en declaratieproces tijdig worden gesignaleerd en kunnen we de processen verder verbeteren. Voor onze patiënten betekent het dat zij sneller en beter inzage in de kosten hebben en daarmee ook in hun eigen risico’ aldus Odding.

Ook Jean-Paul van Haarlem, bestuursvoorzitter ONVZ, is blij met deze stap: ‘We zijn blij met deze belangrijke stap en de goede samenwerking met Tergooi MC en vertrouwen erop dat het partijen voordelen gaat brengen in de verdere samenwerking, maar vooral dat het onze klanten helpt. Door de geboden zorg goed te registeren en declareren, blijft er tijd over, hebben klanten eerder inzicht in hun zorgkosten en de stand van hun eigen risico en houden we grip op de zorgkosten.’

V.l.n.r. Sanne van Norden (afdelingsmanager Zorgcontrol, Wolter Odding (lid raad van bestuur) en Dirk Verdoold (manager Finance & Control)

Bron: Tergooi MC