Treant is overgegaan op Horizontaal Toezicht

Treant is overgegaan op Horizontaal Toezicht. Hiermee kunnen onze patiënten en cliënten er nog beter op vertrouwen dat de zorg goed geregistreerd en gedeclareerd wordt.

Het is een verandering die misschien niet meteen zichtbaar is, maar het is wel een belangrijke stap in de kwaliteit van de registratie van onze zorg. Door Horizontaal Toezicht werken we nauwer samen met zorgverzekeraars en worden controles (en verrassingen) achteraf vervangen door inzicht in onze kwaliteit van registratie vooraf. Zo kunnen we sneller reageren en fouten voorkomen.

Als Treant zijn we trots dat we dit voor onze hele organisatie, ziekenhuis- en ouderenzorg, voor elkaar hebben gekregen. Dit is het werk van ons team Zorgregistratie, in samenwerking met heel veel andere collega’s.

Daarbij hebben zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis groot vertrouwen in de kwaliteit van de registratie van Treant uitgesproken. Vrijwel geen foute facturen, naar verkeerde personen of instanties, dat is het streven. Registratie in één keer goed doen en zo min mogelijk correcties achteraf.

Onlangs werd een speciale vlag aan Treant uitgereikt door brancheorganisaties Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en de Nederlandse ggz (dNggz).

Bron: Treant