Uitgebreid verslag congres ‘In Control met HT’

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland organiseerden op 1 oktober het congres ‘In control met Horizontaal Toezicht’. Staatssecretaris Paul Blokhuis opende het congres dat de aftrap vormde voor de uitrol van Horizontaal Toezicht in de GGZ. Ook overhandigde hij de Horizontaal Toezicht vlag aan de twee GGZ-aanbieders die als eerste over zijn op Horizontaal Toezicht: Dimence Groep en GGZ Delfland.

Bij Horizontaal Toezicht nemen zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen de verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van de zorguitgaven. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf, werken partijen bij Horizontaal Toezicht samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Duidelijke afspraken vooraf zorgt voor wederzijds vertrouwen.

 

In de ochtend tijdens het congres vertelden Olivier Gerrits (Directeur Zorginkoop Zilveren Kruis) en Ernst Klunder (CFO Raad van Bestuur s’ Heeren Loo) over hun ervaringen met de eerste pilot en welke voordelen Horizontaal Toezicht hen heeft gebracht. Bart Combée (Lid Raad van Bestuur NZa) onderstreepte dat de NZa de ontwikkeling naar Horizontaal Toezicht van harte steunt en dat dit past bij de toezichtsaanpak van de NZa.

Paneldiscussie

Verder was er een paneldiscussie met Iris Bhandoe (Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Delfland), Betty Kooijman (CFO Raad van Bestuur Parnassia Groep), Fred Pijls (Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Oost Brabant), Kees Hamster (CFO Raad van Bestuur VGZ) en Marnix Suijkerbuijk (Directeur Operations CZ) die op basis van stellingen en interacties met het publiek over Horizontaal Toezicht met elkaar in gesprek gingen

Intentieverklaring

De afsluiting van de ochtend was aan de voorzitters van GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Jacobine Geel (GGZ Nederland) en André Rouvoet (Zorgverzekeraars Nederland) gaven met het ondertekenen van een gezamenlijke intentieverklaring het officiële startsein van de implementatie van Horizontaal Toezicht in de GGZ.

Workshops

Tijdens het middagprogramma konden deelnemers in diverse workshops kennismaken met de ontwikkelde Horizontaal Toezicht producten. Ook deelden ze ervaringen uit de praktijk en kwamen deelnemers meer te weten over de verschillende rollen en uitdagingen binnen een Horizontaal Toezicht traject. Daarnaast zijn er ‘uitstapjes’ gemaakt naar Horizontaal Toezicht in de ziekenhuizen en het sociaal domein.

Uitgebreid verslag

Een uitgebreid verslag van dit congres terug te vinden op de website. Filmpjes, cartoons, foto’s en alle presentaties van deze dag zijn hier terug te vinden.