Uitwerking Representatiemodel Horizontaal Toezicht

Zorgverzekeraars werken binnen Horizontaal Toezicht in representatie en steunen op elkaars werkzaamheden. In het kader van Horizontaal Toezicht heeft een zorgaanbieder met één zorgverzekeraar (representerende zorgverzekeraar) te maken.

In aanvulling op het Control Framework hebben zorgverzekeraars een uitwerking van het representatiemodel Horizontaal Toezicht opgesteld. Dit representatiedocument geeft inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraars en hoe zij onderling samenwerken en in de kwaliteitsborgen in het representatieproces. Bij het opstellen hiervan zijn de zorgaanbieders en andere stakeholders nadrukkelijk betrokken.