VieCuri start met Horizontaal Toezicht

In een tijd waarin VieCuri zich onophoudelijk inzet om patiënten die ziek zijn door het coronavirus zo goed mogelijk te ondersteunen, is het ziekenhuis ook nog steeds ‘gewoon’ een bedrijf. VieCuri kreeg met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 van zorgverzekeraar VGZ een predicaat waardoor er minder kosten worden gemaakt en die kosten ook nog eens sneller inzichtelijk zijn voor ziekenhuis, patiënt en zorgverzekeraar. “Wij zijn trots dat we samen met VGZ deze mijlpaal hebben bereikt”, zegt IJsbrand Schouten, lid Raad van Bestuur VieCuri. “Het is een win-winsituatie. Wij hebben sneller en beter inzicht in de zorgkosten voor patiënten, er is minder werkdruk en zijn er minder kosten voor beide partijen.”

 

Wederzijds vertrouwen

Met het predicaat ‘Horizontaal Toezicht correct registreren en declareren’ ziet VieCuri erop toe dat zorg op de juiste manier geregistreerd en gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar. In plaats van controles achteraf, werken bij Horizontaal Toezicht ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen om de rechtmatigheid van de declaraties aan de voorkant te borgen. Duidelijke afspraken vooraf versterken het wederzijdse vertrouwen hierover.

Duidelijkheid over zorgkosten en eigen risico

“Het afgelopen jaar hebben wij samen met VGZ een intensief traject doorlopen”, schetst Schouten. “Zo worden bijzonderheden in de zorgadministratie in een vroeg stadium gesignaleerd. Hiermee voorkomen wij foute declaraties en correcties achteraf. Voor de patiënt betekent dit sneller en beter inzicht in de zorgkosten en het eigen risico. En zorgverzekeraars hoeven minder controles achteraf uit te voeren en dat werkt veel efficiënter.”

Vertrouwen is het fundament

VieCuri sluit hiermee aan bij de circa 20 van de 80 ziekenhuizen in Nederland die zijn overgegaan op de werkwijze Horizontaal Toezicht. “Mooi dat nu ook VieCuri het predicaat heeft gekregen en wij landelijk steeds meer samenwerken aan een groeiend onderling vertrouwen”, zegt Kees Hamster, lid Raad van Bestuur en CFO Coöperatie VGZ. “Vertrouwen is het fundament van de samenwerking tussen VGZ en VieCuri. Op die manier dragen we samen zorg voor een juiste besteding van zorggelden.”