Vlag uit voor Horizontaal Toezicht

Dinsdag 22 november heeft GGZ Westelijk Noord-Brabant de Horizontaal Toezicht vlag gehesen! De vlag symboliseert dat GGZ WNB haar registratie met risicobeheersing voor het zorgprestatiemodel goed op orde heeft. Samen met Coöperatie VGZ hebben heeft GGZ WNB het instapmodel soepel doorlopen. Een prachtige mijlpaal na een fijne samenwerking!

Door niet meer achteraf de registratie te controleren, maar deze checks gedurende het jaar in het declaratieproces in te richten volgens vastgestelde functioneel ontwerpen en normenkaders:

  • dragen GGZ WNB en VGZ gezamenlijk zorg voor een juiste besteding van huidige en toekomstige zorguitgaven;
  • geven zij gezamenlijk invulling aan de maatschappelijke verantwoording over deze uitgaven;
  • creëren zij gezamenlijk op een efficiënte, effectieve en tijdige manier zekerheid over deze uitgaven naar alle ketenpartijen.

Een feestelijk moment voor de werkgroep dus! Op de foto zie je de leden van de werkgroep en de Raad van Bestuur. Van links naar rechts: Els van Rosendaal, Ezra van Helvoirt, Iftin Mohamud, Marike Deij, Judith Machielsen, Saskia Huijsmans, Quirijn Lok, Els Govers en Hilde Leeuwis! Online waren Stéphanie de Reus en Miranda Pero aanwezig bij de feestelijkheden.

Bron: GGZ Westelijk Noord-Brabant