Vlaggen voor Horizontaal Toezicht

58 van de 75 ziekenhuizen zijn over op Horizontaal Toezicht. In deze periode worden de vlaggen overhandigd aan de ziekenhuizen die per 2023 zijn overgegaan op Horizontaal Toezicht (HT).

Snel en rechtmatig declareren

Horizontaal Toezicht is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Het initiatief steunt op wederzijds begrip en vertrouwen en zorgt voor rechtmatige registraties en declaraties en één gezamenlijke verantwoording van zorgkosten binnen de gehele keten. Het doel is om snel en rechtmatig te declareren en HT voorkomt controles achteraf. Het toezicht op de zorguitgaven wordt door HT niet alleen efficiënter, maar ook effectiever. Ziekenhuizen zijn ‘in control’ en komen er veel sneller achter als registraties en declaraties niet goed zijn.

Ziekenhuizen met vlaggen

Inmiddels hebben het Elisabeth–TweeSteden Ziekenhuis, het Rode Kruis Ziekenhuis en Zorgsaam Zeeuws Vlaanderen de vlaggen in ontvangst genomen. Komende maanden ontvangen Maasziekenhuis Pantein, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Zaans Medisch Centrum, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten ook de HT-vlag.

Horizontaal Toezicht als standaard

In de komende 2 jaar gaan de andere 17 ziekenhuizen over op Horizontaal Toezicht en daarmee is dit de standaard geworden om de rechtmatigheid van registraties en declaraties vast te stellen! Ziekenhuizen hebben door HT meer grip gekregen op hun registraties en declaraties en hun interne controle is op orde.

Horizontaal toezicht zal zich komende jaren verder ontwikkelen. Een belangrijke uitdaging is om de administratieve lasten die HT met zich meebrengt te reduceren.

Bron: NVZ

Foto boven: ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen

]

Foto boven: Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

Foto boven: Rode Kruis Ziekenhuis