Ziekenhuis Gelderse Vallei ontvangt vlag Horizontaal Toezicht

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft op 16 september in een digitale bijeenkomst officieel de vlag die hoort bij Horizontaal Toezicht ontvangen. Het ziekenhuis legt al vanaf januari 2020 verantwoording af over de rechtmatigheid van haar geleverde zorg op basis van horizontaal toezicht. Door Corona kon echter deze feestelijke bijeenkomst niet eerder plaats vinden. Samen met zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis is hieraan de afgelopen twee jaar hard gewerkt. Voor patiënten betekent dit dat ze met een correcte declaratie sneller inzicht krijgen in hun eigen risico. Voor het ziekenhuis is er sneller zekerheid over de gerealiseerde omzet, dus meer duidelijkheid in de bedrijfsvoering. De overhandiging vond plaats gelijktijdig met het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Horizontaal toezicht is een manier waarop ziekenhuizen en verzekeraars gezamenlijk de rechtmatigheid van zorguitgaven binnen de medisch specialistische zorg waarborgen. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg. Met horizontaal toezicht verandert de manier waarop Ziekenhuis Gelderse Vallei dit samen met de zorgverzekeraars regelt. Ziekenhuis Gelderse Vallei laat transparant zien hoe haar processen en systemen zijn ingericht. Daarmee worden de juiste declaraties gedaan. Er is veel energie gestoken in het “first time right” registreren van de geleverde zorg. Dit vermindert de correcties achteraf. De verzekeraars spreken hierover hun vertrouwen uit en voeren achteraf geen controles uit op de declaraties van het ziekenhuis.

Intensief traject en beter in control

De overgang op horizontaal toezicht is gerealiseerd door een intensieve samenwerking tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis. Het is een belangrijk resultaat omdat de zorgverzekeraars hiermee aangeven dat zij vertrouwen hebben in de inrichting en uitvoering van de registratie- en declaratieprocessen van het ziekenhuis.

Met het horizontaal toezicht hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt en zijn we nog beter in control gekomen. Er is hard gewerkt door een brede groep medewerkers uit onze organisatie onder regie van de afdeling Zorgcontrol binnen de stafafdeling Financiën, Informatievoorziening en Control. We hebben onze processen en registratierisico’s volledig in kaart gebracht, focus gelegd op het juist registreren aan de bron en beheersmaatregelen genomen om fouten te voorkomen. Hierbij worden we ondersteund door de Daily Auditing-tool van ValueCare. Dit blijven we doen in dialoog met de zorgverzekeraars waarbij op grond van een risicogerichte controle-aanpak, juist registreren aan de bron en een focus op continu verbeteren de kern blijven.

Bron: Gelderse Vallei