Ziekenhuizen en zorgverzekeraars lanceren nieuwe site horizontaal toezicht

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) werken in een landelijk project samen om horizontaal toezicht in de medisch specialistische zorg vorm te geven. Vanaf vandaag staat de speciale themawebsite www.horizontaaltoezichtzorg.nl online. Hier kunnen belangstellenden de ontwikkelingen volgen.

Bij horizontaal toezicht nemen zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van de zorguitgaven. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen bij horizontaal toezicht samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever. Horizontaal toezicht sluit namelijk aan op het profiel en de systemen van het ziekenhuis.

Onder de noemer ‘Horizontaal Toezicht Zorg’ werken de partijen aan één landelijk raamwerk. Naast een gezamenlijke visie en implementatiestrategie bevat dit raamwerk ook een aantal producten die de daadwerkelijke invoering gaan ondersteunen. Die producten komen begin 2017 op de site www.horizontaaltoezichtzorg.nl.