Ziekenhuizen en zorgverzekeraars presenteren landelijk raamwerk horizontaal toezicht

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hebben één landelijk raamwerk ontwikkeld om de controledruk en administratieve lasten in de zorgsector het hoofd te bieden. Dit hebben ze gedaan in het kader van horizontaal toezicht in de medisch specialistische zorg.

Naast een gezamenlijke visie en implementatiestrategie bevat het raamwerk ook een aantal producten die de daadwerkelijke invoering van horizontaal toezicht gaan ondersteunen. De producten bestaan uit een businesscase, instapmodel en control framework. Deze landelijke set aan producten is nu vastgesteld door de besturen van betrokken brancheorganisaties en gepubliceerd op de website www.horizontaaltoezichtzorg.nl.

Bij horizontaal toezicht nemen zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van de zorguitgaven. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen bij horizontaal toezicht samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Ook de  verzekerden en patiënten hebben hier baat bij. Zij krijgen beter inzicht in hun  zorgkosten, omdat facturen achteraf niet meer worden gewijzigd. Ook is er sneller duidelijkheid over de verrekening van het eigen risico. De komende jaren zullen de NVZ, ZN en NFU deze producten samen blijven doorontwikkelen.

Op 12 april 2017 is de start van de uitrol van Horizontaal Toezicht in de medisch specialistische zorg. Tijdens het eerste landelijke congres Horizontaal Toezicht Zorg. U kunt zich hiervoor nog tot 31 maart 2017 aanmelden. Meer informatie is te vinden op de speciale congressite.