Zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders werken samen aan horizontaal toezicht

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en GGZ Nederland starten een gezamenlijk project voor de invoering van horizontaal toezicht in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg. Zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van de zorguitgaven. Dankzij horizontaal toezicht krijgen cliënten eerder inzicht in hun zorgkosten, omdat facturen achteraf niet meer worden gewijzigd. Ook is er sneller duidelijkheid over de verrekening van het eigen risico.

De samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders draagt bij aan meer wederzijds begrip en transparantie. Dit moet het onderlinge vertrouwen, maar ook het maatschappelijke vertrouwen in de sector vergroten.

Vermindering administratieve lasten

In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen bij horizontaal toezicht samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit draagt bij aan het verminderen van de administratieve lasten en het verlagen van de controledruk. Ook is er eerder duidelijkheid over de definitieve omzet van zorgaanbieders.

Landelijke projectgroep

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben een landelijke projectgroep ingesteld die de invoering van horizontaal toezicht in de sector gaat ondersteunen. Binnenkort is meer informatie te vinden op de website https://www.horizontaaltoezichtggz.nl/.