Belangrijke doorontwikkeling van landelijke HT-Tooling!

In mei 2019 hebben Qontrol-it en de brancheorganisaties overeenstemming bereikt over het inzetten van RollerQoaster als landelijke tooling voor Horizontaal Toezicht in de Zorg. Deze HT-Tooling wordt door zorgverzekeraars kosteloos ter beschikking gesteld aan ziekenhuizen, universitair medische centra en GGZ-instellingen.

Sindsdien heeft Qontrol-it in samenwerking met betrokken zorgaanbieders en zorgverzekeraars de HT-tooling geoptimaliseerd en de gebruikersmogelijkheden fors uitgebreid.

Zo zijn er vanaf mei 2019 elf releases uitgebracht met nieuwe functionaliteiten voor de inrichting van het Control Framework, performance verbeteringen en functionaliteiten om met de zorgverzekeraar te kunnen samenwerken.

Daarmee is niet alleen de gebruiksvriendelijkheid vergroot, maar is de software bovendien nog beter ingericht om Horizontaal Toezicht te implementeren binnen de instelling én hierover te verantwoorden.

Enkele andere nieuwe functionaliteiten in deze releases:

 • Importmogelijkheden van risico’s en risicoclassificaties
 • Betere inbedding cyclusovergangen
 • Uitbreiding dashboard en rapportage functionaliteiten
 • Email notificaties bij naderende deadlines
 • Eenvoudige en flexibele inrichting werkprogramma’s
 • Verbeterede functionaliteit voor aanmaken en uitvoeren van acties
 • Toevoeging van de risicolijst GGZ
 • Meekijk-functionaliteit voor de representerende zorgverzekeraar
 • Beoordeelfunctionaliteit voor de representerende zorgverzekeraar
 • Meekijkfunctionaliteit voor de tweede zorgverzekeraar
 • Mogelijkheid om meerdere oorzaken aan een risico te koppelen (zodat volledigheid beheersing beter is vast te stellen)
 • Diverse performance verbeteringen

Interactie met zorgverzekeraars

In het tweede kwartaal van 2020 heeft Qontrol-it de beoordeelfunctionaliteit voor zorgverzekeraars opgeleverd. Deze functionaliteit maakt het mogelijk dat de representerende zorgverzekeraar de definitieve (door de zorgaanbieder geaccordeerde) versie van het Control Framework op detailniveau beoordeelt. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van administratieve lasten, omdat de interactie direct en op het juiste detailniveau aan het dossier van de zorgaanbieder wordt gekoppeld.

Ook is sinds kort mogelijk om de tweede verzekeraar mee te laten kijken in het Control Framework en kan een representerend zorgverzekeraar een tweede zorgverzekeraar leesrechten geven bij de beoordelingsteksten.

Qontrol-it heeft een aantal demo’s gegeven aan zorgverzekeraars om de functionaliteiten die de HT-Tooling biedt voor zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars toe te lichten. Zorgverzekeraars zijn hierdoor beter bekend met de mogelijkheden van de HT-Tooling en de voordelen om op deze manier samen te werken met de zorgaanbieders. Zorgverzekeraars zullen het gebruik van de HT-Tooling in de komende tijd ook meer gaan stimuleren.

Welke functionaliteiten komen er dit jaar nog bij?

In het vierde kwartaal van 2020 zal Qontrol-it de volgende functionaliteiten opleveren:

 • Mogelijkheid om een afwijkende risicoprioritering toe te passen
 • Mogelijkheid om functies over te dragen
 • Functies om managementinformatie te genereren
 • Mogelijkheid om een verschillenanalyse te maken over meerdere jaren
 • Export functionaliteit voor zorgverzekeraars

Deze extra functionaliteiten zullen bijdragen aan een breder gebruik van RollerQoaster als HT-Tooling. De uitbreidingen in het dashboard en de managementinformatie maken het gebruik van de HT-Tooling nog aantrekkelijker.

In 2021 zal Qontrol-it de HT-Tooling blijven doorontwikkelen en verbeteren vanuit de wensen van de gebruikers. Deze wensen zijn door Qontrol-it geïnventariseerd in de landelijke gebruikersgroep. In deze gebruikersgroep participeren zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Qontrol-it gecertificeerd

Qontrol-it is sinds januari 2020 zowel ISO 27001 als NEN 7510 gecertificeerd. Dit betekent dat Qontrol-it aantoonbaar heeft gemaakt haar informatiebeveiliging en processen op orde te hebben. Daarmee is Qontrol-it een betrouwbare ketenpartner in de zorgsector. Qontrol-it is enorm trots op het behalen van deze certificering!

Op zondag 18 oktober was Qontrol-it te zien in een uitzending van De Barometer bij RTL Z waarin Henk Snijders vertelt en je meeneemt in de ins en outs van Qontrol-it.

Kijk hier de uitzending terug.

Tijd om in te stappen!

Bent u een ziekenhuis of GGZ-instelling en maakt u nog geen gebruik van RollerQoaster als HT-Tooling? Dan is dit het moment om daar verandering in aan te brengen! Met de HT-Tooling bent u namelijk in staat Horizontaal Toezicht in de Zorg in te richten conform de landelijke producten. RollerQoaster geeft u een duidelijke structuur en neemt u stapt voor stap mee in de implementatie van Horizontaal Toezicht. Met de meekijkfunctie geeft u uw representerende zorgverzekeraar de mogelijkheid met u mee te kijken op de onderdelen die u open zet, zodat de afstemming geoptimaliseerd wordt. De opmerkingen van de zorgverzekeraar worden dan ook in deze HT-Tooling vastgelegd, waardoor de route naar het definitieve Control Framework zichtbaar en navolgbaar is.
Heeft u de HT-vlag al op zak? Ook dan biedt RollerQoaster de juiste ondersteuning bij het aantoonbaar maken van het bestaan en de werking van uw beheersmaatregelen. Alle activiteiten die u periodiek moet uitvoeren kunt u in RollerQoaster vastleggen waardoor de opvolging hiervan gemonitord kan worden. U vaart niet blind maar heeft met deze HT-Tooling uw routekaart en kompas bij de hand!

Heeft u vragen? Of wilt u kosteloos gebruik maken van deze HT-Tooling? Neem dan contact op met Qontrol-it via het telefoonnummer 085 – 0431 920 of stuur een e-mail naar info@qontrol-it.nl.