Emergis over op Horizontaal Toezicht

Vanaf dit jaar gaat GGZ aanbieder Emergis over op horizontaal toezicht. Zorgverzekeraar CZ is leidend geweest in dit proces namens alle andere zorgverzekeraars. In plaats van gegevensgerichte achterafcontroles zijn partijen erin geslaagd om het toezicht aan de voorzijde te borgen. Op deze manier kan er effectiever toezicht gehouden worden op de rechtmatigheid van de zorguitgaven, terwijl daar minder administratieve lasten tegenover staan.

De afgelopen twee jaar heeft Emergis intensief gewerkt aan de registratie- en declaratieprocessen en de beheersing hiervan. Hierbij is zij teruggegaan naar de basis van het registratie- en declaratieproces. De overgang naar horizontaal toezicht  is vervolgens het resultaat van alle inspanningen.  Emergis en CZ  hebben duidelijke afspraken gemaakt over de manier van toezichthouden. Omdat eventuele bijzonderheden van declaraties tijdig worden gesignaleerd, zijn controles achteraf niet meer nodig. Dit biedt voor alle partijen belangrijke voordelen zoals een juiste besteding van zorguitgaven, minder kosten, minder administratieve lasten én cliënten hebben sneller inzicht in hun zorgkosten.

Martijn van Marle, programmamanager van CZ, is blij met het behaalde resultaat. “De invoering van horizontaal toezicht is met recht een mijlpaal. Het heeft veel inspanning gevergd, maar het levert ook echt wat op. Niet alleen voor ons en Emergis, maar ook verzekerden hebben hier baat bij.” Martijn doelt hierbij op het feit dat verzekerden sneller en beter inzicht hebben in de zorguitgaven. Daardoor is er ook sneller duidelijkheid over verrekening van het eigen risico.

Emergis is de eerste ggz-instelling in Nederland waarmee CZ tot horizontaal toezicht is gekomen. Paul de Schipper, Raad van Bestuur Emergis: “Ik ben trots. Trots op de inzet van onze medewerkers van Finance & control die erg hard hebben gewerkt om onze registratie- en declaratieprocessen efficiënter in te richten en trots op het feit dat de afspraken met CZ de onderlinge relatie heeft versterkt.”