Laten we het nu over de zorg hebben

In de wereld van de forensische zorg, waar efficiëntie en transparantie van cruciaal belang zijn, speelt Marja van Treek, AO-IC functionaris bij de Rooyse Wissel, een centrale rol in de implementatie van Horizontaal Toezicht in de organisatie. Een innovatief samenwerkingsmodel tussen zorgaanbieders en financiers. Maar wat is het nu precies? En waarom is dat van belang?

Horizontaal Toezicht als basis

‘Horizontaal Toezicht in de zorg is een samenwerkingsmodel tussen zorgaanbieders en financiers dat gericht is op het waarborgen van de rechtmatigheid van zorguitgaven’, legt Marja uit. ‘We implementeren nu een systeem waarbij de Rooyse Wissel zelf de controles aan de voorkant uitvoert. Dit omvat goede en volledige registratie en declaratie, evenals gepast gebruik van zorg.’ In de ziekenhuiswereld is dit model al lang en breed geïmplementeerd, maar in de forensische zorg is het nieuw. Het implementatieproces van Horizontaal Toezicht doorloopt vijf fasen: verkennen, inventariseren, verbeteren, implementeren en verantwoorden. Elke fase omvat specifieke stappen, zoals het nemen van bestuurlijke besluiten, toepassen van instapmodellen, doorvoeren van verbeteringen, implementeren van een landelijk Control Framework en jaarlijks verantwoorden van beheersmaatregelen.

Bron: Jaardocument de Rooyse Wissel, lees hier het volledige artikel