Handvat voor toepassing IT General Controls binnen Horizontaal Toezicht

Zorgaanbieders maken gebruik van IT-systemen voor de zorgregistratie en -facturatie. In de praktijk wordt vaak gesteund op in deze systemen aanwezige beheersmaatregelen. Een gezamenlijke werkgroep vanuit het landelijk platform MSZ en GGZ heeft een handvat opgesteld over hoe binnen Horizontaal Toezicht kan worden omgegaan met IT General Controls en beheersmaatregelen met een IT-component.

Bij de uitwerking hiervan is onder andere aandacht besteed aan waar in het registratie- en declaratieproces ITGC’s relevant zijn en welke systemen binnen scope vallen. Ook is in kaart gebracht welke ITGC’s relevant zijn in het kader van HT en welke minimale vereisten hieraan gesteld kunnen worden.