Opleidingen

logoHet landelijk platform Horizontaal Toezicht Zorg en de VUmc Academie presenteren een nieuw scholingsaanbod Horizontaal Toezicht voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Deze opleiding is ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU). Kennis en ‘best practices’ vanuit ziekenhuizen en zorgverzekeraars worden gecombineerd met de onderwijskundige kwaliteiten van VUmc Academie.

Informatie

Het is van groot belang dat management en professionals van zorgverzekeraars en zorgaanbieders opgeleid worden in het gedachtegoed van Horizontaal Toezicht en dit ook weten te vertalen naar de eigen organisatie. De opleiding zal dan ook zo praktisch mogelijk worden opgezet. Zo zal ook tijdens de opleiding de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar getraind worden en zullen praktische handvatten gegeven worden om Horizontaal Toezicht in de eigen organisatie te implementeren. Ook de Soft Controls komen aan bod. Verder leren deelnemers het landelijke raamwerk Horizontaal Toezicht (zoals het Instapmodel en Control framewerk) toe te passen binnen de eigen organisatie en wordt nagedacht over de impact op de organisatie van de zorgverzekeraar. Meer informatie over de inhoud van het onderwijsaanbod is te vinden in deze folder. Aangeboden wordt een 4-daagse opleiding en een 1-daagse introductiecursus.

Team Based Learning (TBL)

Zowel in de 4-daagse opleiding als in de 1-daagse introductiecursus wordt gebruikt gemaakt van het principe van Team Based Learning. Dit is een werkvorm waarin leren plaatsvindt aan de hand van echte casuïstiek in kleine groepen. Hierdoor krijgen de doelgroepen inzicht in elkaars werkzaamheden, zodat het leerrendement groot is.

4-daagse opleiding

De 4-daagse opleiding richt zich op professionals van zorgverzekeraars (zoals projectmanagers, programmamanagers, reviewleiders en controlepecialisten) en professionals van ziekenhuizen & UMC’s (zoals medewerkers van de afdelingen Zorgcontrol, Zorgadministratie, Planning & Control en Projectmanagers, Programmamanagers en interne Accountants/Auditors).

Er is een fantastisch programma samengesteld, waarin u meegenomen wordt in alle elementen van Horizontaal Toezicht. Ook leert u de ontwikkelde producten toepassen binnen uw eigen organisatie. Er wordt in deze opleiding gebruik gemaakt van het principe van Team Based Learning. Dit is een werkvorm waarin leren plaatsvindt aan de hand van echte casuïstiek in kleine groepen. Hierdoor krijgen de doelgroepen inzicht in elkaars werkzaamheden, zodat het leerrendement groot is.

Deze 4-daagse opleiding is inmiddels van start gegaan. Maar in het najaar van 2018 wordt een tweede opleidingsronde verzorgd. De voorinschrijving staat open.

Deze opleiding is geaccrediteerd bij de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) voor 26 PE-punten.

1-daagse opleiding

De 1-daagse opleiding richt zich op directeuren/managers van zorgverzekeraars (zoals van de afdelingen controle, zorginkoop, beleid en interne audit/verantwoording) en op directeuren/managers van ziekenhuizen & UMC’s (zoals van de afdelingen financiën, zorgcontrol, zorgadministratie, planning & control, decentraal management en artsen met managementtaken).

Deze opleiding is geaccrediteerd bij de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) voor 6 PE-punten.

Voor de 1-daagse opleiding kunt u zich hier inschrijven. Deze 1-daagse opleiding wordt gegeven op vrijdag 25 mei 2018. Schrijf u snel in! 

Met bijdragen van: Frank Janssen (bestuurder Menzis), Peter Littooij (bestuurder Martini Ziekenhuis), Ernst Klunder (bestuurder Dimence Groep) en Olivier Gerrits (bestuurder Zilveren Kruis).

Contactpersonen VUmc Academie: Johan Joosse (projectleider VUmc Academie) en Caroline van Vliet (projectcoördinator VUmc Academie)

Email: horizontaaltoezichtzorg-vumcac@vumc.nl