Betekenis voor de keten

Ketenpartijen zoals toezichthouders en accountants moeten er ook op kunnen steunen. Hier wordt bij de opzet en verantwoording rekening mee gehouden.