Gefundeerd vertrouwen

Wederzijds vertrouwen tussen een zorgaanbieder en de zorgverzekeraars is de basis. Vertrouwen moet groeien en zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars dienen zich hiervoor in te zetten. Het fundament van dit vertrouwen is transparante en een gezamenlijke aanpak en verantwoording.